Mehmet Can Doğan

Yazar, Şair

Doğum
08 Haziran, 1969
Eğitim
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Şair ve yazar. 8 Haziran 1969, Ortaköy / Aksaray doğumlu. Asıl adı Mehmet Doğan. Devedamı Köyü İlkokulu, Ortaköy Lisesi, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Yüksek lisansını “1921-1941 Yılları Arası Şiir Tartışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi DTCF Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında tamamladı. 1990-97 yılları arasında Ankara’da (Ahmet Yesevî Lisesi) Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Çalışmalarını 1998’den itibaren Ankara’da Gazi Üniversitesinde Türk dili okutmanı olarak sürdürdü.

“Kültür Kavramı Üzerine” başlıklı ilk makalesi Mim dergisinde (Ankara, Aralık 1989), sonraki yıllarda yazı ve şiirleri A’raf, Polemik, Türkiye Günlüğü, Dergâh, Son Duvar, Ludingirra, Defter, Hece, kitap-lık, Kaşgar, Virgül, Polemik, Lodos, Bahçe, Sonsuzluk ve Bir Gün dergilerinde yayımlandı. Mim (1989-90, Ankara, 4 sayı) ve  A’raf (1993-94, Ankara, 4 sayı) dergilerinin kurucuları arasında yer aldı, editörlüklerini yaptı. Polemik (1992-94, Ankara, 12 sayı) dergisinin bir süre yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Son Duvar (1997-98, Ankara, 16 sayı) dergisinin kurucuları arasında yer aldı ve beşinci sayısından itibaren genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Sonsuzluk ve Bir Gün (2005-06, 6 sayı) şiir dergisinin genel yayın yönetmenliği yürüttü. 1996-98 yılları arası belli aralıklarla Ankara’da yayın yapan Radyo Birlik’te “Edebiyatın İçinden”, “Yeni Yayınlar” ve “Haftanın Portresi” adlı programları hazırlayıp  sundu. Beş Şair Beş Poetika adlı incelemesi ile 1993 Milliyet Edebiyat Ödülünü aldı.

“Mehmet Can Doğan’ın yaptığı baştan beri bir iç göç, bir Bedevi şiir doğası. Kitabın üç bölümü, şairin şiir yolculuğunun yalnızca durakları. Bu yolculuğun her zaman noktalanacağı bilinmez. Daha çok kendisiyle ruhu arasında bir yolculuk yaptığı, hem çocuksu hem de etik olanın daha çok peşinde koştuğu açık.” (Orhan Kahyaoğlu)

“Hayatın törensel yönlerini betimleyen şiirlerdeki törensel yapılanma, şairin kamusal alana tören kıyafetleriyle çıktığını gösteriyor. Çünkü törenler kamusal olanın seslendirildiği bir katılma biçimi olarak belirleniyor. Burada törenlerin kamusallığı ritüellerin çıplaklığından farklı bir yapı kazanıyor. Şiirlerdeki trajedi de bundan kaynaklanıyor zaten.

“Şiirlerde yoğun ve derin bir hüzün, hüzünden öte acı var. Girdap gibi kendi içine kapanan dizelerle okuyucusunu derine alıp belki de nefessiz bırakan, kendisiyle birlikte onu da mezarın derinliğine çeken şair, bir türlü çıkamıyor karanlık ve boğucu dehlizlerden. Bu dehlizler labirent değil; lâkin, kazarak çıkılmıyor içinden. Kazıldıkça daha da derine iniliyor.” (Süheylâ Dönmez)

ESERLERİ:

ŞİİR: Mene Tekel Feres (1993), Törenler ve Komplolar (1997), Şaman (2005), Boyunca (2005).

İNCELEME-ELEŞTİRİ: Kitaplardan Bir Kitap (2002), A’dan Z’ye Asaf Halet Çelebi (2003), Şiiraze-Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar (2005).

HAKKINDA: Fahrettin Akdeniz / Mehmet Can Doğan’la ‘Mene Tekel Feres’ Üzerine Söyleşi (A’raf, sayı: 4, Mayıs-Haziran 1994), Mustafa Kutlu / Mağara Kitapları (Yeni Şafak, 22.7.1997), Mehmet Erdoğan / Âlem-i Matbuat / Mağara Kitapları (Ülke, sayı: 28, Ağustos 1997), Süheylâ Dönmez / Törenler ve Komplolar Malûm ile Meçhul Arasında (Virgül, sayı: 16, Şubat 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Metin Cengiz / İki Genç Şair (Islık, sayı: 5, Ocak-Şubat 1999), Orhan Kahyaoğlu (Radikal, 1.7.2005), İhsan Işık / TEKAA (2006).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör