Erdoğan Şuhubi

Mekanik Bilgini, Profesör, Akademisyen

Doğum
04 Eylül, 1934
Eğitim
İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi
Burç

Mekanik bilgini, profesör, akademisyen. 4 Ekim 1934, İstanbul doğumlu. Haydarpaşa Lisesi (1951) ve İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi (1956) mezunu. Ardından aynı fakültenin Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet bölümünde asistan olarak göreve başladı. Minimum Ağırlıklı Plaklar isimli teziyle doktora aldı (1959). Nükleer enerji Enstitüsü’nü bitirdikten sonra (1962) Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Purdue Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı (1962-64). Türkiye’ye döndüğünde dinamik magnetoelastisite konusunda verdiği tezle doçenliğe yükseldi (1964). ABD Princeton Üniversitesi’ne konuk öğretim üyesi olarak çağrıldı ve sürekli ortan mekaniği konusunda dersler verdi, araştırmalar yaptı (1968). İstanbul Teknik Üniversitesi’nde profesörlüğe yükseltildi (1970), sonrasında aynı üniversitenin yeni kurulan Temel Bilimler Fakültesi Mekanik Bölümü başkanlığına getirildi (1971).

Erdoğan Şuhubi ayrıca, 1970'ten sonra Türkiye Bilim­sel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araş­tırma Enstitüsü'nde Tatbiki Matematik Ünitesi başkanlığını sürdürdü. Bilimsel  çalışmalarının başlangıcından itibaren mekanik bilim dalın­da çok sayıda araştırma yaptı ve yeni teorilerin gelişmesine katkıda bulundu. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun yayımladığı bir araştırmaya göre Şuhubi, yabancı yazarlar tarafından eserleri en çok kaynak olarak gösterilen Türk uyruklu mekanik bilim adamıdır. Erdoğan Şuhubi'nin statik ve dinamik elastisite, çubuk teorisi, termoelastisite, elastik dielektrilkler, plak teorisi, nötron difüzyon teorisi ve nonlineer dalga ya­yılması gibi mekaniğin çeşitli dallarında 40 kadar yabancı dilde yayımlanmış bi­limsel araştırması almakla birliıkte, bu alana başlıca katkısı Eringen-Şuhubi teo­risi olarak anılan ve klasik sürekli ortam­larla atomistik yapılar arasında bir ölçü­de yaJklaşmayı sağlayan “mikromorfik ci­simler teorisi”dir. 1974'te İngilizce olarak yayımına başlanan Elastodinamik adlı eseri de, nonlineer ve lineer dinamik elastisitenin matematik teorisi konusunda geniş kapsamlı ve kesinlik taşıyan ilk eserdir. Erdoğan Şuhubi 1976’da TÜBİTAK bilim ödülünü kazandı.

Prof. Şuhubi; Türkiye Bilimler Akademisi (kurucu üye, 1993), Academia Europaea (1991), International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics (1980), Teorik and Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (International Union for Theoretical and Applied Mechanics'in Türkiye bağlantısı, 1976) ve Türk Matematik Derneği Society of Engineering Science (kurucu üye, 1962) üyesdir.

BAŞLICA ESERLERİ:

Sürekli Ortamla­rın Lineer Olmayan Mekaniğine Giriş (1965), Akışkanlar Mekaniği (1968), Thermo - Elastic Solids (Termoelastik Katı Cisimler, 1975, A. C. Eringen ile birlikte), Elastodynamics (Elastodinamik, A. C. Eringen ile birlikte, 2 cilt, 1974-75), Rijit Cisimler Dinamiği (1981).

KAYNAKÇA: “ Erdoğan Şuhubi” (Türkiye Ansiklopedisi, c. 4, s. 1291, 1974), “Şuhubi, Erdoğan” (Büyük Larousse, c. 18, s. 11107, 1986), “Şuhubi, Erdoğan” (Ana Britannica, c. 20, s. 310, 1987), İhsan Işık / Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör