Fehime Nüzhet

Yazar, Şair

Ölüm
13 Ekim, 1925

Şair ve yazar (D. ? - Ö. 13 Ekim 1925, İstanbul). Hacı Davûd Han soyundan Hakkı Paşa’nın kızıdır. Yemen Valisi İsmail Hakkı Paşa ile evlendi, bu evlilikten Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden Celal Sâhir Erozan (1883-1935) doğdu. Evliliği yürümediğinden boşandı, Muallim Mehmed Ali Bey’le ikinci evliliğini yaptı. Özel öğrenim görerek yetişti. İstibdat yönetimi zamanında çevresinde aydın kadınları toplayarak bu yönetimin yıkılması için çalıştı. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan ilk kadın hareketinin öncüleri arasında yer aldı. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’daki sosyal yardım faaliyetlerine katıldı, hastanelerde hastabakıcılık yaptı. Mütareke yıllarında köşesine çekildi. Zatürreeden öldü.

Yeterli eğitim almadığı halde yetenekli biri olduğundan Divân Edebiyatı geleneğine uygun olarak küçük bir divan oluşturacak kadar gazeller, şarkılar yazdı. Şarkılarının çoğu, zamanının bestecileri tarafından bestelendi. Ahmed Muhtar, düzenlenmiş bir divanı olduğunu ve bunu Muallim Nâcî’nin görüp beğendiğini yazdı. Ayrıca yayımlanmış iki tiyatro eseri olduğu belirtilmektedir. Oyunları yaşadığı dönemde özel tiyatrolar tarafından sahnelendi.

ESERLERİ (Oyun):

Bir Zalimin Encamı (1908), Adalet Yerini Buldu (1910).

HAKKINDA: Ahmet Muhtar Begzâde / İkdam gazetesi (15 Teşrinievvel 1341), Metin And / Meşrutiyet döneminde Türk Tiyatrosu (1971), TDE Ansiklopedisi (c. III, 1979), İbnül Emin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (1988), Mübeccel Kızıltan / Divân Edebiyatı Özelliklerine Uyarak Şiir Yazan Kadın Şairler (Sombahar, sayı: 21-22, Ocak-Nisan 1994), TBE Ansiklopedisi (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör