Ahmet Esat Uras

Devlet Adamı, Araştırmacı, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
11 Ocak, 1957
Eğitim
Mülkiye Mektebi yüksek kısmı (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset ve devlet adamı, araştırmacı-yazar (D. 1882, Amasya – 11 Ocak 1957, Ankara). Fatih Askerî Rüştiyesi (ortaokul), Vefa İdadîsi (lise), Mülkiye Mektebi yüksek kısmı (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1904) mezunu. Bir süre İzmit Lisesinde Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra Mudurnu, Zonguldak, Ahtabolu (Kırklareli Sancağı), Gevaş (Van) ilçelerine kaymakam olarak atandı. Gevaş’ta iken Akdamar’da Ermenilerle siyasî görüşmeler yapmak için kurulan heyete başkanlık yaptı. 1916’da Siyasî Şube Müdürü oldu. Mondros Mütarekesi’nden sonra tutuklandı ve Bekirağa Bölüğüne hapsedildi. Beş ay tutuklu kaldıktan sonra Şura-yı Devlet (Danıştay) kararıyla serbest bırakıldı. Buradan Anadolu’ya geçerek TBMM Hükümeti emrine girdi. 1921’de Kars, 1922’de Rize mutasarrıflıklarına atandı. Temmuz 1923’te Amasya Milletvekili oldu. Milletvekilliği 1950’ye kadar devam etti. Emekli olduktan sonra da yaşamını Ankara’da sürdürdü.

ESERLERİ:

Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi (1950), Tahmasb Kulu Han’ın Tevârihi (çevrimyazı, 1942), Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın Hayat ve Kahramanlıkları (Kalost Arabyan’dan, 1943), Niğbolu Haçlılar Seferi (A.S. Atiyan’dan, 1956).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör