Kâmil Miras

Devlet Adamı, İslam Bilgini, Siyasetçi, Şair

Ölüm
30 Nisan, 1957
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Ulum-i Aliye-i Diniyye Bölümü (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

İslâm bilgini, şair, siyaset ve devlet adamı (D. 1874, Afyonkarahisar - Ö. 30 Nisan 1957, İstanbul). Babası müderris Ahmet Efendi’dir. İlk bilgileri babasından aldı. İlk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ulum-i Aliye-i Diniyye Bölümünden mezun olarak Bayezid Camiinde ders okutmaya başladı. Bu görevde iken, II. Meşrutiyet’in ilânının (1908) ardından yapılan seçimlerde Afyonkarahisar Mebusu seçilerek Osmanlı Mebusan Meclisine girdi. Sonraki yıllarda bir İslâm alimi olarak hizmetlerine devam etti. Cumhuriyet’le birlikte 1923 yılında da Afyonkarahisar Mebusu seçildi. TBMM’nin tarihî açılış töreninde Kur’an’dan ayetler okuyup dua eden Kâmil Miras, Ankara’nın başkent oluşu ile ilgili kanun teklifine ilk imzayı koyanlardandır. Prof. Miras, bu dönemden sonra politika ile ilglenmeyerek, tüm zamanını dinî ve ilmî çalışmalara ayırdı. 26 Haziran 1940 tarihinde atandığı Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirliği görevinde üç yıl bulunduktan sonra, 24 Nisan 1943’te emekliye ayrıldı.

Cumhuriyet döneminde Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye tercüme ve tefsir edilmesi fikrini ilk kez ortaya koyan Prof. Miras oldu. Meclise verdiği bir kanun teklifinin oybirliğiyle kabul edilmesi sonucunda, Elmalılı Hamdi Yazır tarafından Hak Dini Kur’an Dili adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bunun yanı sıra Buhâri tercümesinin yayımlanması önerisi de TBMM tarafından kabul edildi. Bu önemli eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kâmil Miras tarafından tercüme edilerek basıldı. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Miras, ülkemizin yetiştirdiği en büyük hadis âlimlerinden biridir. Beyzavi, Hâzin, Medârik, İbn-i Abbas gibi ünlü eserlerle, Ahkâmu’lKur’ân’ı yayına hazırladı. Türk ve İslâm Ansiklopedisi yazarları arasında yer aldı. Miras, aynı zamanda şairdi. Bursa’daki Yeşil Camiin içindeki şadırvanda yazılı şu mısralar onundur:

“Ey Müslüman! Şu şadırvan, sanma sâde bir çağlayan

Tanrımızın rahmeti bu, su değildir ondan coşan

Köylerinden fışkıran, hüzne bir nurdan direk

Gönülleri hoş etmede dökülürken süzülerek.”

 

Kâmil Miras’ın Talât, Emin ve Sedat adında üç erkek çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan Talât Miras uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde büyükelçilik görevlerinde bulundu. Miras, İstanbul’da Anadolu Hisarında toprağa verildi.

BAŞLICA ESERLERİ:

Din-i İslâm Tarihi’nin Emevi ve Abbasi Devirlerine Ait Kısmı, Tarih-i İlm-i Fıkıh, Kur’an ve Tefsir Tarihi, Ahlâk-ı Şer’iyye, Kur’an’ın Cem’i, İlm-i Kelâm Tarihine Ait Tetkikler, Ramazan Musahabeleri.

KAYNAKÇA: İrfan Ünver Nasrattınoğlu / Afyonkarahisarlı Şairler Yazarlar Hattatlar (1971), İrfan Ünver Nasrattınoğlu - Mehmet Sarlık / 75 Yılda Yöneticilerimiz (1998), Prof. Dr. Nesimi Yazıcı / Kâmil Miras - Hayatı ve Eserleri (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör