Emin Barın

Tıp Doktoru, Hattat

Doğum
02 Haziran, 1913
Ölüm
29 Aralık, 1987
Eğitim
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü
Burç

Hattat, hekim (D. 2 Haziran 1913, Bolu - Ö. 29 Aralık 1987, İstanbul). Babası, hattat ve cilt uzmanı Hafız Efendi’dir. İlk ve ortaöğrenimini Bolu’da tamamladı. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’ndan (1932) ve Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden (1936) mezun oldu. Kamil Akdik ve Necmeddin Okyay'dan hat dersleri aldı. Millî Eğitim Bakanlığı'nca açılan Avrupa matbaacılık ve kli­şecilik ihtisas imtihanını kazandı. İhtisa­sa gitmeden önce altı ay İstan­bul Millî Eğitim Basımevi'nde staj yaptı. 1937'de  hat ve cilt alanında uzmanlaşmak için Almanya'ya gitti. 1938'de Weimar'da (Almanya) Prof. Dorfner'in özel cilt okulunda bir yıl ça­lıştı. Leipzig'de Kitapçılık ve Matbaacılık Akademisi'ne girdi. Döndüğünde Millî Eği­tim Basımevi'nde teknik büro şefi ola­rak göreve başladı (1943). Ertesi yıl Güzel Sa­natlar Akademisi'nde yazı tasarımı (La­tin harfleriyle) dersleri öğretim üyesi ol­du. 1951'de Barın Cilt ve Yazı Atölyesi’ni, 1955'te akademi bünyesinde Dekora­tif Sanatlar Bölümü'ne bağlı olarak bir yazı ve cilt atölyesi kurdu. 1983'te Mi­mar Sinan Üniversitesi Grafik Ana Sa­nat Dalı öğretim üyeliğinden emekli ol­du. Daha sonra sözleşmeli olarak Gele­neksel Türk El Sanatları Bölümü'nde hat, cilt restorasyonu derslerini devam ettirdi Vefatının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Latin alfabesiyle sayısız diploma, berat ve aralarında Anıtkabir'in yazılarının da bu­lunduğu birçok yazıt yazdı. Özellikle kûfi yazıda yeni yorumlarla yapıtlar verdi. Kûfiden başka celi divani yazı üzerine de çalıştı. Birçok eseri yurt içinde ve yurt dışında özel koleksiyonlarda, müzelerde sergilenen Barın’ın, çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayımlandı. Ayrıca çok sayıda milletlerarası konferans ve sempozyuma katılarak bildiri sundu, jü­ri üyeliği yaptı. Milletlerarası Hamburg Kitap Sergisi'nde Olimpiyat adlı kitabı ile cilt da­lında (1938), Milletle­rarası Brüksel Sergisi'nde Fâtih Diva­nı kitap cildi ile birincilik ödülünü (1958), Kültür Bakanlığı'nın şükran ödü­lünü (1983), Ya Rahîm adlı hat tasarı­mı ile Türkiye İş Bankası büyük ödülünü (1984) aldı.

BAŞLICA ESERLERİ: 

İstanbul'un 500. fetih yılında şehrin önemli yerlerine konulan 10 adet büyük mermer kitâbe yazıları (1951), Anıtkabir'in bütün kitâbe yazıları (1952-1953), Yûnus Emre kabri yazıları (1955), Portekiz Gülbenkyan Müzesi'ndeki Türk-İslâm yazma eserlerinin res­torasyonu (1968), İslâmâbâd'da (Pakistan) İslâm Konferansı ve Camii yazıları (1979), Samsun Çarşısı ve Çarşı Camii yazıları (1980).

KAYNAKÇA: Bolu İl Yıllığı (s. 251, 1968), Sezer Tansuğ / Emin Barın İçin (Sanat Çevresi, s. 62, s. 6, 1983), Şevket Rado / Türk Hattatları (s. 270, 1984), Büyük Larousse (c.3, s. 1320, 1986), Ana Britannica (c. 3, s. 333, 1987), Muammer Ülker / Türk Hat Sanatı (s. 45, 1987), İlhami Turan / Hat Sanatımızın Bü­yük Kaybı (Milliyet Sanat Dergisi, sy. 184, s. 13, 1988), İlhami Turan / TDV İslam Ansiklopedisi (c. 5, s. 70-71-72, 1992), İhsan Işık / Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 5, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

Emin Barın, Hat örneği 1

Emin Barın, Hat örneği 2

Emin Barın, Hat örneği 3

Emin Barın, Hat örneği 4

Emin Barın, Hat örneği 5

Emin Barın, Hat örneği 6

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör