Abdülkadir Erdoğan

Araştırmacı, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Dârülmuallimî (Yüksek Öğretmen Okulu)

Araştırmacı, şair (D. 1877, Konya - Ö. 1944, İstanbul). Medrese öğrenimi gördükten sonra İstanbul Dârülmuallimînden (Yüksek Öğretmen Okulu) mezun oldu. Konya’da çeşitli okullarda edebiyat, tarih, Farsça ve Arapça dersleri verdi. 1932’de atandığı İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesinde Müdür Yardımcılığı ve müdürlük yaptı. Uzun yıllar bu görevde çalışarak emekli oldu.

Araştırma yazıları Babalık (Konya) gazetesinde yayımlanmış olan Erdoğan, eski kitabeleri okuma uzmanıydı. Ebced hesabı ile tarihler de düşürdü. Yayımlanmış önemli makaleleri: “Kur’an-ı Kerim Tercümelerinin Dil Bakımından Kıymetleri” (1937), “İstanbul‘da Silivrikapı’da İbrahim Paşa Camii” (Vakıflar dergisi, 1938), “Üsküdar Suyolu Haritası” (Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya dergisi, 1940), “Kanuni Sultan Süleyman Devri Vezirlerinden Pertev Paşa’nın Hayatı ve Eserleri” (Vakıflar dergisi, 1942).

ESERLERİ:

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Kataloğu (1939), Fatih Devrinde İstanbul’da Bir Türk Mütefekkiri-Şeyh Vefa Hayatı ve Eserleri (1941).

HAKKINDA: Semavi Eyice / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, 1995).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör