Ziya Şakir

Roman Yazarı, Araştırmacı, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
-

Romancı, şair ve araştırmacı-yazar (D. 1883, İstanbul - Ö.1959). Hüseyin Servet, M. Ziya, Hamid Nuri, Bahtiyar, Emekligil, Abdülmüheymin gibi imzalar da kullandı. İstanbul’da Vefa Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Halep’te tamamladı. Hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. Bir bölümünü kendisinin çıkardığı çeşitli gazetelerde çalıştı.. Cemiyet-i İnkılabiye ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin üyeleri arasında yer aldı. Yazılarından dolayı baskıya uğradığından Mısır’a kaçtı, Sinop’a sürgün edildi. Gönüllü olarak Balkan Savaşı’na ve Millî Mücadele’ye katıldı. Cumhuriyet’in ilanından (29 Ekim 1923) sonra İstanbul’daki Tekel İdaresinde çalıştı.

Şiirleri İrtika, Terakki, Edep, Mecmua-i İnkılap, Musavver Fen vd. dergileri; Hak, Son Posta, Yeni Gün, Tan, Son Telgraf, İkdam, Son Posta, Yeni Gün, Tan, Son Telgraf, İkdam, Kitap, Vatan ile yönettiği Ertuğrul (Bursa), Hanımlara Mahsus Gazete ve Çocuklara Mahsus Gazete gazetelerinde yayımlandı. Ayrıca senaryolar yazdı. “Allah’ın Cenneti” üdlo senaryosu ünlü yönetmen Muhsin Ertuğrul tarafından 1939’da filme alındı.

ESERLERİ:

ROMAN: Allah’ın Cenneti (1940), Aşk Hasreti (1943), Macera Peşinde (1943), Yere Batan Cinayeti (1943), Şark Yıldızı Selma (1944), Kiralık Kalp (1944), Sadullah Ağa (1944), Asrî Bakireler (1945), Beyaz Kelebek (1945), Bir Tangonun Romanı (1945), Büyük Macera (1945), İhanetin Cezası (1945).

ARAŞTIRMA-DERLEME: Kerbelânın İntikamı: Türk Kahramanı Ebâ Müslim (1933), Atatürk: Doğumundan, Cumhuriyetin On Beşinci Yıldönümüne Kadar (1938), Mezhebler Tarihi: Şiilik-Sünnilik-Alevilik-Kızılbaşlık Ne Demektir ve Nasıl Çıktı? (1938), İsmet İnönü’nün Hayatı (1939), Nasreddin Hoca’nın Hayatı ve Hikâyeleri (1939), Kerbelâ Vak’ası (1942), Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı: Talât, Enver, Cemal Paşalar (1943), Hazreti Muhammed: Hususi, İçtimai ve İlmi Hayatı (1943), Battal Gazi (1943), Çırağan Sarayında 28 Sene: Beşinci Muradın Hayatı (1943), Hazreti Mevlâna (1943), İkinci Sultan Hamid: Şahsiyeti ve Hususiyetleri (1943), Selçuk Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayat ve Maceraları (1943), Bektaşi Nefes ve Mersiyeleri (1943), Sultan Hamid ve Mikado (1943), Sultan Hamid’in Son Günleri (1943), Yarım Asır Evvel Bizi İda-re Edenler (1943), Timurlenk ve Üç Boz Atlı (1943), 1914 Cihan Harbine Nasıl Girdik? (1943), 1914-1948 Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik? (1944), Osmanlı Saraylarında Cinci Hoca (1944), Dâvud ile Bat Şeva (1944), Osmanlı İmparatorluğu’nda Maktul Vezirler (1944), Tarihten Korkmayanlar (1944), Yusuf ile Züleyha (1944), Sultan Hamid’in Gizli Siyaseti (1945), Nuri Demirağ Kimdir? (1947), Hz. Ali ve Öğütleri (1950), Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Türk Şeyhülİslâmı Molla Fenâri (1951), Celâl Bayar: Hayatı ve Eserleri (1952), Büyük Türk Kahramanı Seyyid Battal Gazi’nin Efsanevi Maceraları (1953), Fatih Sultan Mehmet (1953), Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Yunanistan Seyahat Hatıraları (1953), Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Yugoslavya Seyahat Hatıraları (1953), Büyük Türk İnkılabı (1956), Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi (1957), Mahmut Şevket Paşa (1957), Hazreti Hatice (1958), Hazreti Fatıma (1958), Hazreti Hamza (1958), Haliç ve Eyüp Sultan (1959).

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör