El Husrî

Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
20 Haziran, 1913
Eğitim
Mülkiye Mektebi
Diğer İsimler
Bediî Nuri

Devlet adamı (D. 1872, İstanbul – Ö. 20 Haziran 1913, Basra). Ünlü eğitimci Sâtı El-Husrî’nin ağabeyi. Trablusgarp’ta Şeyh Kâmil Efendi’den dinî ilimleri ve Arapça öğrendi. Ortaokulu Trablusgarp Rüştiyesinde, liseyi Mülkiye İdadîsinde tamamladı. 1896’da Mülkiye Mektebinin yüksek kısmını bitirdi. Çalışma hayatına Ziraat Bankasında başladı. Halep’te kaymakamlık stajı yaptıktan sonra Razlık ve Havza kaymakamlığına atandı. Eylül 1906’da İstanbul Belediyesi Meclisi üyeliğine getirildi. II. Meşrutiyet’ten sonra tekrar bürokrasiye döndü. 1913’te Müntefik Mutasarrıflığına atandı. Bu göreve giderken Basra’da vapur içinde öldürüldü. Katili ve öldürülme sebebi tespit edilemedi. Hakk-ı İntihâb (1912) adlı bir basılı eseri vardır.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör