Ali Münif Yeğena

Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
03 Ocak, 1951
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Bürokrat, politikacı (D. 1874, Adana – Ö. 3 Ocak 1951, İstanbul). Adana Rüştiyesi (ortaokul), Mülkiye Mektebi idadî (lise) ve yüksek kısımı (Siyasal Bilgiler Okulu,1896) mezunu. 1895’te arkadaşlarıyla Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. Bu Cemiyetin ilk yönetmeliğini arkadaşı Leskovikli Mehmed Rauf’la birlikte hazırladı. Gelibolu İdadîsinde Fransızca öğretmenliği; Leş, Sandıklı, Gostivar (Kosova), Köprülü ve Görice (Manastır)’de kaymakam vekilliği ve kaymakamlık yaptı. II. Meşrutiyetin ilânı çalışmalarına katıldı. 1908-1910 yılları arasında Meclis-i Mebusan’da Adana Mebusu;  Ankara, Manastır, Halep, Beyrut valiliklerinde bulundu. Cebel-i Lübnan’da mutasarrıflık yaptıktan sonra İstanbul’a döndü.

Halep Mebusu olarak 1919’da Meclis-i Mebusan’a girdi. Meclisin dağıtılması üzerine İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü. Sürgün dönüşü Millî Mücadele çalışmalarına katıldı ve Ekim 1922’de Adana Belediye Başkanlığına seçildi ve bu görevinden 1925’te istifa etti. 1927’de TBMM’ne girerek 1950’ye kadar Mersin, Adana ve Seyhan milletvekilliği yaptı. Tedavi için gittiği İstanbul’da öldü, Adana’da toprağa verildi.

ESERLERİ:

Medhal-i Terbiye-i Akliye, Ahlâkiye, Cismaniye (H. Spencer’dan, 1897), Ali Münif Bey’in Hatıraları (yay. haz. Taha Toros, 1996).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Ali Birinci / Tarihin Gölgesinde (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör