Ahmed Şuayb

Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mekteb-i Hukuk-i Şahane (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yazar (D. 1876, İstanbul - Ö. 1910). Fatih Rüştiyesi, Vefa İdadisi ve Mekteb-i Hukuk mezunu. Aynı okulda, daha sonra sadrazamlığa getirilen Hakkı Paşa’nın yardımcısı olarak idare hukuku dersleri okuttu. 1908’den sonra devletler hukuku dersleri vermeye başladı. Maarif Meclisi üyeliği, İstanbul Maarif müdürlüğü, Divan-ı Muhasebat müdde-i umumiliği (Sayıştay savcılığı) yaptı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Rıza Tevfik ve Mehmed Cavit’le birlikte çıkardığı Ulûm-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda (3 cilt, 1908 -1910, 26 sayı) ekonomik konular ve sosyoloji üzerine inceleme yazıları yer aldı. 1896’da katıldığı Servet-i Fünûn akımının düşüncede önde gelen ismi oldu. Batı düşünce ve sanat hayatını temsilcileriyle birlikte tanıttığı Hayat ve Kitaplar (1901) ile ölümünden sonra yayımlanan Esmâr-ı Matbuat (Basın Meyveleri) adlı eserleri Servet-i Fünûn dergisinde çıkan yazılarından oluştu.

ESERLERİ:

Hayat ve Kitaplar (1901), Hukuk-ı İdare (2 cilt, 1910-1913), Esmâr-ı Matbuat ve Hukuk-ı Umûmiye-i Düvel (1912).

HAKKINDA: Tahir Alangu / Servet-i Fünûn Edebiyatı Antolojisi (1958), Şükran Kurdakul / Çağdaş Türk Edebiyatı-Meşrutiyet Dönemi (1977) - Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (1999), Abdullah Uçman / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1988), Behçet Necatigil / Edebiyatimizda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Cemil Meriç / Bu Ülke (2004).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör