Ali Kâmi Akyüz

Çevirmen, Yazar

Ölüm
11 Mart, 1945
Eğitim
Darüşşafaka Lisesi

Yazar ve çevirmen (D. 1873, Mekke - Ö. 11 Mart 1945, Ankara). Trabzonlu şair Behçet Bey’in küçük oğlu, şair İsmail Safa‘nın kardeşidir. Darüşşafaka Lisesi (1891) mezunu. Yirmi üç yıl Hazîne-i Hassada memurluk ve sicil müdürlüğü yaptı. Şehbenderlikle dışişlerine geçti. Posta ve telgrafta özel kalem müdürlüğü, daha sonra Darüşşafaka Lisesinde müdürlük yaptı (1920-39). Edebiyat, çeviri, iktisat ve Fransızca, sosyoloji okuttu. 1939‘da İstanbul milletvekili seçilerek Ankara‘ya yerleşti.

İlk yazısı okuldaki ödevlerinden biri olup Muallim Naci tarafından Saadet gazetesinde yayımlandı (1890). İlk şiiri yirmi yaşında yayımladığı bir gazeldir (15 Ağustos 1891). Servet-i Fünûn, İçtihat, Gündüz, Resimli Gazete, Cumhuriyet‘te şiir ve yazıları çıktı. Asıl ününü Goethe, G. Flaubert, Tolstoy, B. Constant gibi ünlü yazarlardan yaptığı çevirileriyle kazandı. Çıkardığı Gündüz adlı edebiyat dergisi (1936-39), dönemindeki gençliğin ilgi gösterdiği dergilerden biri oldu. Az sayıdaki şiirleri kitaplaşmadı. Hakkı Tarık Us’un ifadesiyle “Edebiyatımızda vuzuha, samimiliğe güzel bir örnek oldu.”

ESERLERİ:

Yurt Bilgisi, İçtimaiyat.

HAKKINDA: Hakkı Tarık Us / Elli Yıl Mecmuası (trz, s. 62-63), “Ağralı, Sedat” (Büyük Larousse, 1986), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör