Veli Necdet Sünkitay

Yönetici, Bürokrat

Doğum
Ölüm
07 Mayıs, 1969
Diğer İsimler
Ali, Veli Necdet Süngütay

Yönetici, bürokrat, Diyarbakır milletvekillerinden (D. 1887 Diyarbakır - 7 Mayıs 1969 İstanbul). Hasan Bey ve Ümmü Hanımın oğludur. Soyadı, TBMM kayıtlarında "Sünkitay" veya "Süngitay" nüfus kaydında ise "Süngütay" , adı da bazen "Ali" olarak olarak geçmektedir. Doğum tarihi de nüfus kaydında 1887 iken, Meclis kayıtlarında 1891 olarak görünmektedir. Darülfünun'un Jeoloji ve Coğrafya kısmının 3. sınıfına kadar öğrenim gördü.

Diyarbakır Merkezi Bidayet Mahkemesi İkinci Müstantik Kâtibi olarak 1 Eylül 1325' (1909)'te resmî görevine başladı. 14 Eylül 1327 (1911) de Ceza Dairesi Birinci Sınıf Zabıt Kâtibi oldu. Buradan, 27 Mayıs 1329 (1913)'da Diyarbakır Vilâyeti Mektûbî Kalemi Mümeyyizliğine nakletti. 1 Mart 1332 (1916)'de Dahiliye Vekâleti Aşâir ve Muhacirin Müdîriyeti Umûmiyesi Anadolu Kısmı Müdür Muavini oldu. Burada 1 Mart 1335 (1919)'e kadar görevli olarak kaldı. Bu tarihte tevkif edilerek İngiliz zâbıtasınca Malta'ya esîr olarak gönderildi ve 20 Kasım 1337 (1921)'ye kadar tutsak edildi. 2 Aralık 1337 (1921)'de İktisat Vekâleti Evrak Kalemi Mümeyyizliğine atandı. 2 Kasım 1338 (1922)'de Hariciye Vekâleti Matbuat ve İstihbarat Müdîriyeti Umûmiyesi Mütercimi oldu. 12 Ağustos 1339' (1923) da Hariciye Vekâleti Matbuat, 1 Eylül 1339' (1923) da İstihbarat, 1 Ekim 1923'te Vekâlet Ajansı Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

8 Kasım 1339' (1923) da İmar ve İskân Vekâleti Muhacirin, 23 Ocak 1341 (1925)' de İskân Umûm Müdürlüğü İstîlâzedegân Aşâir Şubesi, 30 Mayıs 1341 (1925)'de Zirâat Bankası Memurin ve Sicil, 21 Haziran 193l'de Merkez Müdürü oldu ve milletvekili seçildiği 3 Nisan 1939'a kadar göreve devam etti.

Bir dönem (6. Dönem, 3 Nisan 1939 - 8 Mart 1943) milletvekilliği yaptıktan sonra, 1 Nisan 1943'te Umûmî Murakabe Heyetinde birinci sınıf uzman olarak yeniden göreve başladı ve 13 Temmuz 1952'de aynı yer danışmanı iken, 65 yaşını tamamlaması dolayısıyla emekli edildi.

1 Mart 1335' (1919) ten 30 Kasım 1337' (1921) ye kadar Büyük Harp (Malta'da esaret dolayısıyla), 2 Aralık 1337 (1921)'den 23 Ağustos 1339 (1923)'a kadar İstiklâl Harbi zammı aldı. Çeşitli dergi ve gazetelerde "Adsız" takma adıyla dinler tarihi, dil incelemeleri, banka konuları hakkında yazılar yazdı. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Farsça vardı. 7 Mayıs 1969 İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığına gömülüdür.

İlk evliliğini Mesrure (1890-1933) Hanımla yaptı. Bedi Nevruy (1910-2000), Şebban Necdet (1913) adlı çocukları oldu. İkinci eşi Fatma Feriha (1905-1930) Hanımdır. Bu evlilikten Ergün (1927) adında bir oğlu doğdu. Üçüncü evliliğini 1933'te Cemile Şirare (1911-1991) Hanımla yaptı. Kıvanç (1934) ve Zübeyde Gülbin (1938) adlı çocukları oldu.

KAYNAK: TBMM Albümü (2010).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör