Abdurrahman Üzülmez

Eğitimci, Yazar

Doğum
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Eğitimci, yazar. 1965 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk altı yılını burada tamamladıktan sonra ortaokulu Elazığ’a bağlı Keban, liseyi ise Maden ilçesinde tamamladı. Lisans öğrenimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde yaptı. 1992-1994 yılları arasında gene aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yüksek lisans programına devam etti. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Islahat Düşüncesinin Gelişimi (1718-1839)”  (Ankara, 1994) başlıklı teziyle mezun olarak “Tarih Bilim Uzmanı” oldu. 1990 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda öğretmenlik yapan ve halen Ankara’da görevini sürdüren Üzülmez, bu sürenin üç yılında (2005-2008) ise bakanlığın merkez teşkilatında görev yaptı.

2004 yılından itibaren Radikal İki, Ergani Haber, Agora ve Ayraç gibi yayın organlarında eleştiri ve deneme yazıları yayınlayan Üzülmez’in “Tarihselcilik Yoluyla Modern Türkiye’nin İnşası (Lise Tarih Ders Kitapları 1931-1941 Örnek Olayı)” başlıklı I. Uluslararası Târih Eğitimi Sempozyumu'na (Erzurum, 16-18 Haziran 2010) sunulmuş bir bildirisi de bulunmaktadır.

Basılı kitapları dışında, ayrıca çeşitli editoryal çalışmalara katkıda bulunmuştur. Dr. Ömer Urhal ve Dr. Mustafa Müjdeci'nin editörlüğünde hazırlanan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (2010) adlı eserin dört yazarından biri olarak 24 bölümünden onunu kaleme aldı. Doç. Dr. Mustafa Çufalı’nın editörlüğünde hazırlan İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri I (2012) adlı kitabın ise sekiz yazarı arasında yer alarak, kitabın 14 bölümünden ikisinin te’lifini gerçekleştirdi. Kezâ Mahmud Şevket Paşa'nın ikisi matbu biri yazma 3 cilt ve bir zeyilden oluşan Osmanlı Teşkilâtı ve Askerî Kıyafetleri adlı eserini -sadeleştirmek suretiyle- Osmanlıcadan yeni harflere çevirerek baskıya hazırladı. Diyarbakır Ansiklopedisi’nin yayın kurulu ve yazar kadrosu içinde de yer aldı.

ESERLERİ:

Osmanlı Türkçesi, İlk Öğrenme Kitabı (Cem Karakılıç’la birlikte, 2007), Osmanlı Türkçesi, Metinler (Cem Karakılıç’la birlikte, 2008).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (Cilt 12, 2017).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör