Şinasi Devrin

Bakan, Milletvekili, Diplomat, Devlet Adamı, Hukukçu, Siyasetçi, Yazar

Ölüm
Diğer İsimler
Mehmet Şinasi Devrin

Hukukçu, devlet adamı, milletvekili, bakan ve diplomat, yazar (D. 1905, Drama – Ö. 1952, Ankara). Tam adı Mehmet Şinasi Devrin. Ortaöğreniminin ilk kısmını Rodos'ta, ikin­ci kısmını Paris'te yaptı. Yüksek öğrenimini de aynı yerde, si­yasal bilimler ve hukuk dallarında tamamladı, 1929’da hukuk doktoru olarak Türkiye'ye döndü. Adalet Bakanlığı Özel Kalem Mü­dürü olarak devlet hizmetine girdi. Bu bakanlıkta Hukuk İş­leri Genel Müdür yardımcılığı ve genel müdürlüğü yaptı. 1938 yılında Zon­guldak Milletvekili seçilinceye kadar Adalet Bakanlığında görev yaptı.

VI., VII., VIII. Dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Devrin, TBMM Adalet Komisyonu sözcülüğüne seçildi. Yabancı dil bilmesi ve öğrenimi sebebiyle yabancı ülkelere giden parlamento heyetlerinin hemen hepsine katılıyordu. İkinci Dün­ya Savaşı sonunda Fransa ve İsviçre'de yapılan uluslararası toplantılarda Türkiye'yi temsil etti. San Francisco Konferansı'na giden (1946) Türk heyetinin üyeleri arasındaydı. Aynı yıl Recep Peker Hükümetinde Adalet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlık görevi Hasan Saka Hükümeti döneminde de sürdü (1947). 20 Haziran 1949 tarihinde görevinden istifa etti.

Devrin, iki yıl Adalet Bakanlığı yaptıktan sonra Varşova Büyükelçiliğine (1949) atandı. 1950'deki iktidar değişikliği üzerine geri çağırıldı. Moskova Büyükelçiliğine atandığı sırada öldü. Ünlü İngiliz devlet adamlarından, on altı yıl Dışişleri Bakanlığı, dokuz yıl da Başbakanlık yapan, 3. Viskont Henry John Temple Palmerston (1784-1865) hakkında, iki ciltlik, Fransızca, Palmerston adlı bir eseri vardır.

KAYNAKÇA: Türkiye Ansiklopedisi 1 (1974), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör