Ali Galip Pekel

Bürokrat, Siyasetçi

Ölüm
13 Mart, 1949
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Bürokrat, siyaset adamı (D. 1890, Gümülcine / Şapkin – Ö. 13 Mart 1949, Ankara). Gümülcine Rüştiyesi (ortaokul), İstanbul Mercan İdâdîsi (lise), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1910) mezunu. Edirne’de kaymakamlık stajı yaptıktan sonra, 1911’den itibaren Hayrabolu ve Çorlu’da kaymakam vekilliği, Dimetoka, Kavaklı ve Malkara’da kaymakamlık görevlerinde bulundu. Mondros Mütarekesinden sonra Batı Trakya’yı Yunanlılardan kurtarmak amacıyla Aralık 1918’de Garbî Trakya Cemiyetini kurdu. Yunanlılar Doğu Trakya üzerinde de hak iddia edince Şarkî Trakya Cemiyetini de kurdu. Mayıs 1919’da her iki cemiyet birleştirilerek Trakya Paşaeli Cemiyeti kuruldu. Yunanlılara karşı mücadelede faal rol oynadı. Merkezi Kocayayla’da bulunan Garbî Trakya Millî Müdafaa Hükümetinde Maliye ve Dahiliye işlerini üstlendi. 1928’de tekrar idare mesleğine dönerek Cebelibereket (Osmaniye), Trabzon ve Yozgat valiliklerine getirildi. Şubat 1935’te Tokat milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Milletvekili iken öldü.

ESERLERİ:

Garbî Trakya (Türkçe-Fransızca, 1919), İdare Hukuku (1936), Türkçede Kelime Türetme Yolları (1943).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör