Vecihe Hatiboğlu

Dil Bilimci

Doğum
Ölüm
20 Ekim, 1996
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Dilbilimci (D. 1916, İstanbul – Ö. 20 Ekim 1996, İstanbul). Arapgir (Malatya) eşrafından bir aileye mensup olan Hatiboğlu, İzmir Kız Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (1940) mezunu. Bir süre Sivas Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Ede­biyatı Kürsüsüne (16 Aralık 1944) asistan oldu. “Türk­çe’de Futurum” adlı teziyle (28 Mayıs 1948) doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi tarafından Fransa’ya (4 Temmuz 1948) gönderilerek, Cerrahiye-i İlhaniye’nin Fransa’da bulunan bir nüshası üzerinde çalıştı. Türkiye’ye dönüp (26 Eylül 1950), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Ede­biyatı Kürsüsünde görevine devam etti. “Cerrahiye-i İlmiye ve Dili” adlı teziyle doçent (27 Kasım 1954) oldu. Almanya’da düzenlenen Müsteşrikler Kongresine (28 Eylül 1957) katıldı. 29 Ocak 1962 tarihinde profesörlüğe yükseldi. Türk Dil Kurumunda Gramer Kol Başkanlığında (1963-74) bulunarak Türkiye Türkçesi grameri üzerinde çalıştı. İmlâ kılavuzlarının 1965 ve 1969 basımlarını hazırladı. 15 Ocak 1983’te emekli oldu.

Makaleleri, Türk Dili, Türkoloji, Belleten gibi dergilerde yayımlandı. Eserlerinin büyük bir kısmı, Türk Dil Kurumu tarafından basıldı.

ESERLERİ:

Cerrahiye-i İlhaniye (1956), Türk Kelimelerinin Önsesleri (1961), Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü (1969, genişletilmiş yeni baskıları 1972, 1978), Türk Dilinde İkileme (1971, yeni baskı 1981), Türkçe’nin Sözdizimi (1972) Ölümsüz Atatürk ve Dil Devrimi (1973), Pekiştirme ve Kuralları (1973), Türkçe’nin Ekleri (1974, yeni baskı 1981).

KAYNAK: Türk Dili (sayı: 541, Ocak 1997), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999), TDOE - TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör