Dikran Kelekyan

Hukukçu, Gazeteci

Doğum
Ölüm
01 Eylül, 1918
Eğitim
Marsilya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Diğer İsimler
D.K.

Gazeteci, hukukçu. (D. 1862, Kayseri – Ö. 1 Eylül 1918, İstanbul). Yazılarında çoğunlukla D. K kısaltmasını kullandı. Türkçe yazılarını ise Bedri Kâmil ve İ. Nâdir müstearlarıyla kaleme aldı. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. İlk ve ortaöğrenimini Kumkapı’da (İstanbul) tamamladı. Gedikpaşa Ermeni Lisesini bitirdikten sonra Marsilya’ya gitti ve Marsilya Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dönüşünde gazetecilik ve avukatlık yaptı. Önce Ermenice harflerle çıkan Türkçe Manzume-i Efkâr gazetesinde, daha sonra Saadet, Tarîk-ı Sabâh, Cerîde-i Şarkiye adlı Türk gazetelerinde yazarlık ve başyazarlık yaptı. 1904’te Londra’ya kaçtı. Orada İngiliz gazetelerinde çalıştı. 1908’de Meşrutiyet’in ilânıyla İstanbul’a döndü. Sabah gazetesinde siyasî yorumlar yazdı. 31 Ekim 1909’da Mekteb-i Mülkiye Tarîh-i Siyasî dersi profesörlüğüne atandı. Ölümüne kadar bu görevi yürüttü.

ESERLERİ:

TARİH: Tarîh-i Siyâsî-i Umûmî (2 kısım, 1913).

SÖZLÜK: Kamûs-ı Fransevî (1928).

ÇEVİRİ: Hayat (1913), Marsel yahut Yeni Paris Esrarı (Fortuné de Boisgobery’den, 1891).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör