Derviş (Topuzoğlu Ahmed Derviş Efendi)

Yazar, Şair

Ölüm
Eğitim
Fatih Medresesi
Diğer İsimler
Lofçalı Hoca

Şair, yazar. (D. 1853, Lofça - Ö. 1912/13, Edirne). Topuzoğlu Ahmed Derviş Efendi veya Lofçalı Hoca olarak da tanındı. Mem­leketinde ilköğrenimini yaptıktan sonra İstan­bul'a geldi. Fatih medreselerinde öğrenim gördü. Osmanlı-Rus Savaşına gönüllü olarak katıldı. Sonra inzivaya çekildiği mescidin  kütüphanesini zenginleştirmek için çalıştı. Kendi kendine Fransızca öğrendi. Lamartin'in Osmanlı Tarihi’nin önsözünü çevirerek Ahmet Cevdet Paşa aracılığıyla II. Abdülhamit'e sununca Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) baş imamlı­ğına atandı. 31 Mart olayından sonra bu gö­revinden ayrılarak tam bir inzivaya çekildi. 50-60 yaşlarında iken gönüllü olarak Balkan Savaşına katıldı. Bulgarların Edirne'yi işgalinde şehit oldu. Ölümüne " Düşdi hâke on üçünde recebin / Edirne'de Şehid Derviş Efendi" tarihi düşürüldü. Bazı çevirileri Sa­adet ve Tercüman gazetelerinde imzasız ola­rak yayımlandı. Şiirleri bir araya getirilerek basılamadı.

KAYNAK: Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi 3 (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör