Ali Fuat Bey (Maarif Nazırı)

Devlet Adamı

Doğum
Ölüm

Devlet adamı (D. 1846, İstanbul  - Ö. 1885, İstanbul). Sadrazam Âli Paşa’nın oğludur. Babıâli’de (sarayda) yetişti. Divan-ı Hümayun (Bakanlar Kurulu) kalemine girdi. Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezisine katıldı. Şûray-ı Devlet üyeliği yaptı. 1881 yılında Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) oldu.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör