Damat Mahmud Paşa

Devlet Adamı, Şair

Doğum
-
Ölüm
18 Ocak, 1903
Diğer İsimler
M. Âsâf, Mahmud Celaleddin

Poet and statesman (b. 1853, İstanbul - d. 1903, Brussels). He used the pen name Âsâf for his poems. His real name was Mahmud Celaleddin and he was known as Damat Mahmut Paşa after his marriage to Saliha Sultan, the daughter of Sultan Abdülmecid. He was later connected to Feyzullah Efendi, a sheikh of the Halidiye order.

After serving in various posts at the palace, he worked as a member of Council of State and Minister of Interior Affairs (1878). He was dismissed because of his actions against Abdülhamit II and fled to Europe with his sons. He continued his actions together with the Young Turks in Paris and London, which led to the stripping of his rank and he was ordered to be executed.

He spent his last years in exile in Europe. Five years after his death in Brussels, his bones were brought to İstanbul and buried in Eyüp Sultan Graveyard. Although the poems in his Divan (Divan) were deeply influenced by nazire* (imitation poetry) and Namık Kemal, he gained huge fame during his lifetime. His Divan (Divan*) was published in Egypt in 1898.

WORKS:

Dâmad Halil Paşa-zade Dâmad Mahmud Paşa’ nın Eş’ârı (1898), Tezkire-i Ulemâ, Ulemâ-yı Arab’ın Hilâfet Hakkındaki Şer-i Mübîn ve Ahbâr-ı Sahiha-dan İktibasları ve Dâmad Mahmud Paşa’dan Sultan Abdülhamîd’i Sânî ye Mektub (1898).

REFERENCE: İbrahim Temo /  İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Teşekkülü ve Hidemât-ı Vataniyye ve İnkılâb-ı Millîye Dair Hatıralarım (1939), Ahmed Bedevî Kuran / İnkılâp Tarihimiz  ve Jön Türkler (1945), İbrahim Alâettin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Sara Ertuğrul Korle / Geçmiş Zaman Olur ki: Prenses Mevhibe Celalettin’in Anıları (1953), İsmail Hakkı Uzunçarşılı / Mahmut Celâlettin Paşa’ya Dair (Resimli Tarih Mecmuası, sayı: 49-50, Ocak-Şubat 1954), Cemal Kutay / Prens Sabahattin Bey - Sultan II. Abdülhamit ve Terakki (1964), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (15. cilt, 1986), Sina Akşin / Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (1987),  Şükrü Hanioğlu / Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (1981), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TDOE – TDF Ansiklopedisi 1 (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2206, 2007) - Ünlü Devlet Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 1, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör