Temel Demirer

Aktivist, Yazar

Doğum

Yazar, aktivist. 1954, Kale Mahallesi / Çorum doğumlu. Baba adı Kemal, anne adı Necla’dır. Eserlerinin çoğu Sibel Özbudun ve diğer yazarlarla birlikte kaleme aldığı kolektif çalışmalardır. Kitapları dışında kendisi hakkında yeterli bilgi bulunamayan Temel Demirer, kendisini şöyle anlatır:

“Kendimden söz etmenin pek anlamlı ve “şık” olmadığına inanan biri olarak çok düşündüm… Ne yazacağımı kestiremedim. Ve nihayet şunları diyebilmenin en doğrusu olduğuna karar kıldım… “İnsana ait hiçbir şey bana yabancı değil” diyen(lerden); dünyaya aşağıdan bakan(lardan); kendi kuşağımla müthiş bir serüveni yaşayan(lardan); yaşadıklarımdan asla pişman olmayan(lardan) ve hatta yaşadıklarımı yaşamış olmayı bir onur ve şans addeden(lerden); sevdasız kavga, kavgasız sevda olmaz diyen(lerden); bir afet-i devrana aşık olan(lardan); hâlâ “tek yol devrim” gerçeğine bağlı olan(lardan) ve nihayet “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek!” diyen(lerin) safındaki sıradan, vasıfsız, herhangi biriyim…  Ve nihayet halen “sakıncalı” dedikleri(nden) ve GBT’lerindeyse sabıkalıyım.”

ESERLERİ:

DENEME-İNCELEME: Sokak’takine Notlar (1997), Postmodern Müdahale ve Başkaldırı İmkânı (Brecht “Bitti” Futbol “Verelim”!) (1998).

MAKALE VE BÖLÜM YAZARI OLDUĞU KOLLEKTİF YAYINLARDAN BAZILARI: Yol Baladı (1988),  T.B.“K”.P Program Taslağının Eleştirel Analizi (1988), Disk’in “Ören Tezleri” ve Sosyalist Tavır (1992),  Toplumsal Dinamikler Ve Örgütlenme Eksenleri (1992), Sosyalizm “Yeni Dünya Düzeni” Türkiye (1992), Sosyalizmin Sorunları Üzerine Açılım Tartışmaları (1992), Solan Fotoğraflarda Biten Ve Başlayan (1993), Gericilik Döneminde Dünya ve Türkiye (1993), Kara Para Kirli Savaş (Türkiye’de Mafya ve Devlet) (1996), İspanya’daki II. Kıtalararası Buluşma İçin “YDD”Ye Karşı Tezler - II. Kıtalararası Buluşma İçin Ekolojik Kıyamet Tezleri 1996), Yeni Dünya Düzeni Avrupa Birliği ve Türkiye (1996),  Canavarlaşan Medya (1996), Yeni Düzeni Ya Da Düzensizliği (1996), Ve Kirlendi Dünya... (1997), ÖDP’ye Kenar Notları (1997), Koyunlar Kurtlar Köpekler (Yeni Dünya Düzensizliği Emperyalizm ve Umut) (1997), Dünyanın Balkonundaki İsyancılar (1998), ÖDP: İmkânlar ve Soru(N)Lar 1998), Mayaların Dönüşü (1998), Sokakta ve Duvarda 1968 (1998), Eğitim: Ne İçin? Üniversite: Nasıl? Yök: Nereye? (1999), Neo-Liberal Saldırı Kriz ve İnsanlık (1999), “YDD” Kıskacında Çevre ve Kent (1999), Che Fidel Küba (1999), Yabancılaşma (1999), Medya Eleştirisi Ya da Hermes’i Sorgulamak (1999), ÖDP Yazıları (2001), Küreselleşmenin Ekolojik Sonuçları (2000), Ekoloji Politik (2000), Avrupa Birliği ve Sosyalistler: Akıntıya Karşı (2000), Gericilik Küreselleşirken Faşizm!.. Yeniden mi?.. (2000), Kadın Yazıları (2000), Marksizm ve Ekoloji (2000), Terör Ne? Terörist Kim? (Avrupa Asya ve Ortadoğu)  Cilt: 2 (2000), Terör Ne? Terörist Kim? (ABD Emperyalizmi ve Latin Amerika)  Cilt:1 (2000), İsyanın Adı: Filistin-İntifada Kazanacak! (2002), XXI. Yüzyılla Gelenler: Söylenceler ve Gerçek (2002), Sosyalist Mücadele Etiği (2001), Küreselleşme ve Terör (Terörizm, Saldırganlık, Savaş) II. Kitap (2001), Küreselleşme ve Terör (Terör Kavramı ve Gerçeği) I. Kitap (2001), Amerika: Rüya mı, Kâbus mu? Yankee İmparatorluğu (2001), Saklanmaya Çalışılan Bir Meşale: İbrahim Kaypakkaya (2003), Yeni Roma: Terörist ABD -IV. Kitap (2004), Küreselleşme ve İmparatorluk: “Yeni Ekonomi”den Önleyici Savaşa...-III. Kitap (2004), Küreselleşmenin Tiranlığı: Ne, Niçin, Nasıl?-II. Kitap (2004), Yeni Muhafazakârlık Yoğunlaşırken Küresel Vahşet-I. Kitap (2004), ABD Saldırganlığı: Irak ve Ötesi-III. Kitap (2004), 11 Eylül’den Afganistan’a ABD İmparatorluğu-II. Kitap (2004), Kovboyun Sömürge İmparatorluğu-I. Kitap (2004), Kavram Sözlüğü-Söylem ve Gerçek (1) (2005), Almanak-2004 Analizleri (2005),  Latin Amerika Başkaldırıyor (2005), Elveda Nisyan, Merhaba İsyan (2005), Küresel İntifada (2005),  “Yeni Düzen(Sizlik)”Den Başkaldırıya (2005), Almanak-2005 Analizleri (2006),  “Derin” Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı (2006), Mafya Narkoekonomi ve Susurluk / Şemdinli 2006), Avrupa Birliği ve “Çokkültürcülük Yalanı (Sibel Özbudun vd., 2006), Eğitim Üniversite Yök ve Aydın(Lar) (2006), Kıyamete Çeyrek Kala! Ekoloji Yazıları 2006), Dünyayı Isıtan Latin Ateşi 2006), Latin Amerika Yerlileri: Tek Bir Hayır, Yüzlerce Evet (2006), Almanak-2006 Analizleri (2007), Milliyetçilik, Yurtseverlik ve Sol (Editör: Fikret Başkaya, 2007), Latin Amerika’daki Gelişmeler (2007), Küreselleşme, Kadın Ve ‘Yeni’-Ataerki (2007), İmparatorun Soytarısı Egemen Medya (2007), Almanak-2007 Analizleri (2008, Kolektif), “Hayır, Evet’ten Önce Gelir”! Hukuk(Suzluk) Yazıları (kollektif, 2008), “Söylenecek Yalan Kalmadı” İnsan Hak(Sızlık)Ları (2008), Latin Amerika’da İsyanın Tarihi (Hazırlayan: Sibel Özbudun, 2008), Küresel Kapitalizmi Meşrulaştıran Söylemler (Editör: Fikret Başkaya, Kolektif,2008), Yabancılaşma Ve... (2008), Kuşatmayı Yarmak: Eğitim, Bilim Ve Aydınlar (Temel Demirer-Sibel Özbudun, 2009), Kaldıraç Yayınevi, Ekim 2009), Almanak-2008 Analizleri, Sibel Özbudun, Temel Demirer, vd., 2009), Hak(Sızlık), Hukuk(Suzluk) Mu? “Suçumuz İnsan Olmak”!, (Sibel Özbudun’un Önsözüyle, 2009), Hrant’ın Katil(Ler)İ… (Sait Çetinoğlu’nun Önsözüyle, 2009), Liberalizm/Muhafazakârlık Kıskacında Kadın (Sibel Özbudun vd., 2009), Kriz, Kapitalizm, İsyan (2010), Kriz Ve Hayat Yazıları: Bir Taş Da Siz Atın (2010), Aslolan Devrimin Gündemidir, (2010), Tekel Direnişi Dersleri 2010 -Sendikalarımızı Geri Alacağız (2010), Latin Amerika: İsyan Hep Vardı! (Der.: Sibel Özbudun, 2010), Beyond Globalızatıon – World Learnıng/ Internatıonal Honors Program Turkey Reader Derleyenler: Yücel Demirer - Sibel Özbudun, 2011), Almanak-2009 Analizler (2011), Emperyalizm Ve Ulusal Sorun (Derleyen: Babür Pınar-Muzaffer İlhan Erdost 2011),  İsmail Beşikçi (Derleyenler: Barış Ünlü-Ozan Değer 2011), Sesini Yitiren Şehir Sivas (Editör: Mehmet Özer, 2011), Göz Görmez Bilinç Görür (Hazırlayan: Mehmet Özer, 2012), Ortadoğu: Yalancı Bahar (Derleyen: Babür Pınar-Recai Ulutaş, 2012).

KAYNAKÇA: Hülya Yetişen / Kürtler Yol Ayrımında mı? (Diyarbakıryahoo group, 12.05.2016). Hakkında – Özgeçmiş (temeldemirer.blogspot.com.tr, 17.05.2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör