İsmail Canbolat (Siyasetçi)

Bakan, Belediye Başkanı, Asker, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Harp Okulu

Asker, siyasetçi, militan, yönetici, bürokrat, vali, belediye başkanı, diplomat, bakan (D. 1880, İstanbul  - Ö. 1926, İzmir). Harbiye’yi (İstanbul Harp Okulu) bitirdi. Selanik'te sonradan adı İtti­had ve Terakki olarak değişecek Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kuranlar arasında yer aldı (Eylül 1906). Bu cemiyetin fedailerindendi. Örgütünce II. Abdülhamid yanlısı Albay Nazım'ın vurulmasıyla görevlendiri­lenlerden biri oldu. Daha sonra da ken­disini tutuklamak isteyen bir polisi öldür­dü. Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra askerlikten ayrıldı, Meşrutiyet’ten sonra İzmit mebusu olarak Osmanlı Meclisi Mebusanı'na girdi (1912). Polis şefliği (1914), İstanbul valiliği (1915), İstanbul şehreminliği (1916). İsveç büyük­elçiliği (1918) yaptı.

Osmanlı devletinin dünya savaşına katılmasına karşı çıktı, Ta­lat Paşa'nın kurduğu son hükümette Dâhiliye Nazırı olarak görev aldı (Temmuz 1918). İttihad ve Terakki Fırkası'nın son kongresinde (14-18 Ekim 1918), kongre başkanlığı yaptı. Bu fırkanın kendini fes­hetmesinden sonra, devamı niteliğindeki Teceddüt Fırkası kurucularından oldu (Kasım 1918). Ancak İttihad ve Terakki Fırka­sı'nın devamı kuşkusunu dağıtmak için Yunus Nadi ve Muhittin Bey'le birlikte bu fırkadan istifa etti. İngilizlerce tutuklanıp Malta'ya sürüldü (1919), 1921'de serbest bırakıldı. Cumhuriyetten sonra İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi (1923). Terakkiperver Cum­huriyet Fırkası kurucularına katıldı (1924). Mustafa Kemal'e karşı İzmir suikastının düzenleyicilerinden olduğu savıyla tutuk­landı. İstiklal Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda İzmir'de asıldı (1926).

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (11. cilt, 1986).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör