A. Bilge Umar

Araştırmacı, Yazar

Doğum
30 Mart, 1936
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Araştırmacı-yazar. 30 Mart 1936, Karşıyaka / İzmir doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1958) mezunu. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul - İcra İflas Hukuku kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. İÜ Hukuk Fakültesinde “Türk İcra-İflas Hukukunda İptal Davası” adlı tez ile (1962) doktora yaptı, “İspat Yükü” adlı çalışmasıyla doçent (1967) oldu. İÜ Hukuk Fakültesinde başladığı öğretim üyeliğini İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde sürdürdü. Burada profesör (1970) ve kürsü başkanı (1974) oldu. 1984 yılında üniversiteden ayrılarak hukuk danışmanlığı ve avukatlık yapmaya başladı. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü başkanlığı görevinde bulundu. Lions Kulüpleri Anadolu Yönetim Çevresi Kültür ve Sanat Komitesinin başkanlığını (1988) yaptı. Anadolu’nun İslâmiyet öncesi medeniyetleri alanında yaptığı araştırmalarıyla tanındı.

Karia bize salt yaşadığımız toprakları, üzerlerinde kurulmuş kentleri tanıtmıyor; aynı zamanda bu topraklardaki isimleri, insanları ve söylenceleri de karşımıza çıkarıyor. ‘Phoinix’ bunlardan biri. ‘Eski Hellen dilinde Phoinix/Phoinikos sözcüğünün çeşitli anlamları vardı. Sözcüğün öz anlamı ‘Kırmızı’dır ve diğer anlamları da buradan türemiştir. Örneğin kırmızı tüyleri olduğuna inanılan bir mythos (masal) kuşunun adı phoinix’tir. Ayrıca eski Hellen dilinde, hurma ağacı da phoinix’tir. Son olarak Phoinix bir mythos yiğidinin adıdır.’ Anadolu’da Bozburun Yarımadası’ndaki Phoinix kentinin adı belki de orada bulunan palmiye ağaçlarından geliyor.

Bilge Umar’a Anadolu’nun bir bölümünü bizlere çok iyi tanıttığı için teşekkür borçluyuz. Onun yakında yayımlanacak Lykia, Pontos, Kilikia adlı kitapları bu kez de Anadolu’nun başka bölgelerine ışık tutacaktır. Işığı oluşturan, tutan, yayan ve ondan yararlanmak isteyenlere ne mutlu..” (Abdullah Tekin)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: İzmir’de Yunanlıların Son Günleri (1974), Ionia (1979), Aiolis (1980), Lydia (1981), Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi (2 cilt, 1982, 1984), Phrygia (1982), Troas (1983), Myssia (1984), Trakya (1986), Btynia (1987), Paphlagonia (1988), Türkiye’de Tarihsel Anıtlar (1995), Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi / Türkiye Türkleri Ulusunun Oluşması (1998), Kilikia (2000), Yunanlılar ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı (2002), Karia (2005).

HUKUK: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun Mehaz Neuchâtel Kantonundaki Tatbikatı (1967), İcra ve İflas Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi (1973), Türk Kalkınma Hukuku (1976), Eski Eserler Hukuku (A. Çilingiroğlu ile, 1990).

Ayrıca eski Yunan tarihine ilişkin çevirileri vardır.

KAYNAK: Behzat Ay / Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi (Cumhuriyet Kitap, 29.4.1999), Abdullah Tekin / Karia (Cumhuriyet Kitap, 24.8.2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör