Ali Asaf Salâhattin

Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
00 Eylül, 1935
Eğitim
Mülkiyenin yüksek kısmı

Devlet adamı (D. 1866, İstanbul – Ö. Eylül 1935, İstanbul). İstanbul Soğukçeşme ve Eyüp askerî rüştiyelerinde orta, Mülkiye Mektebinin idadî kısmında lise tahsili gördü. 1887’de Mülkiyenin yüksek kısmından mezun oldu. 1888’de kaymakamlık stajı yaparak Bigadiç, İnegöl, Ohri, Koçgiri (Sivas), Islahiye, Bi’rüssebi (Beyrut), Bekaü’l-Aziz (Şam), Baalbek (Halep), Düzce, Uşak, Yafa (Beyrut), Konya kaymakamlıklarında bulundu. 24 Mayıs 1915’te emekliye sevk edildi.  Hüdavendigâr (Bursa) Vilâyetinin Coğrafya ve Ahvâl-i Umûmiyesi (1892) adlı bir eseri vardır.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör