Cemil Sait Barlas

Devlet Adamı, Hukukçu, Gazeteci, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
10 Ekim, 1964
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gazeteci, hukukçu, siyaset ve devlet adamı (D. 1905, İstanbul - Ö. 10 Ekim 1964, Hendek). Gazeteci Mehmet Barlas’ın babasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini (1929) bitirdi. Doktorasını Almanya’da Heidelberg Üniversitesinde tamamladı. İstanbul I. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim, adliye müfettişliği ve Etibank’ta hukuk müşavirliği yaptı. 1943-50 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep milletvekili olarak TBMM’de bulundu ve 2. Hasan Saka Hükümetinde İktisat ve Ticaret (1943), Şemsettin Günaltay Hükümetinde Devlet Bakanlığı (1948-50) yaptı. Ayrıca, CHP Genel Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1957 seçimleri sonrasında, Gaziantep olaylarıyla ilgili olarak altmış gün hapis cezasına mahkûm oldu. 27 Mayıs 1960 döneminde Kurucu Meclis CHP Temsilcisi (1960-61) görevinde bulundu.  

Barlas, gazeteci olarak, CHP’nin yayın organı Ulus gazetesinin yöneticiliğini yaptı. Ankara ve İstanbul’da Pazar Postası dergisi (1951-53) ile Son Havadis gazetesini (1953-59) yayımladı. Bu yayın organlarına başyazılar yazdı. 1960’tan sonra gazetesini devrederek basın hayatından çekildi. Millî Reasürans Şirketinin genel müdürlüğüne getirili. Bazı çevirileri ile Sosyalistlik Yolları ve Türkiye Gerçeği (1962) adlı basılmış bir eseri bulunmaktadır.

KAYNAK: Ömer Faruk Toprak / Sosyalist Kültür Ansiklopedisi içinde (1980), Barlas, Cemil Sait (Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt 1986).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör