Ethem Cebecioğlu

İlahiyatçı

Eğitim
Ankara University Faculty of Theology

Theologist. He was born in 1951, Ankara. He graduated from Ankara University Faculty of Theology (1981). He completed his masters (1983) and doctoral studies (1990) in the same faculty. He became an assistant professor in 1991, an associate professor in 1993 and a professor in 1999. He worked as a lecturer in the same institution and became the Chairman of Basic Islamic Sciences, Mysticism Department. His master’s thesis name was: Şevkul İslâm Mustafa Sabrinin Mevkiful Beşerinin İlk 50 Sayfasının Çevirisi ve Değerlendirilmesi.His doctoral thesis name was: Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvuf Anlayışı. He worked as a referee for several journals of faculties of theology; and as member of editorial board in the academic research journal named Tasavvuf. His articles were published in journals named AÜİF Dergisi, İlim ve Sanat, Bizim Dergâh, Alperen, İlahiyat, Altınoluk, Tasavvuf.

WORKS:

RESEARCH: Hacı Bayram-ı Veli ve Tasavvuf Anlayışı (1994), Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (1997), İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri (1999), Veda Hutbesi ve Aktüel Değeri (with İsmail Hakkı Ünal, 1999), Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi’nin Bazı Tasavvufi Kavramlara Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar, İbn-i Arabi’ de Ontoloji Problemi, Sezgisel Bilginin Tasavvufi Değeri, Gazzali Öncesi Tasavvuf ve Değerlendirilmesi, XX.Yüzyıl Türkiye Evliya Tabakatı, İslâmın Yayılışında Sufilerin Rolü, Tasavvufta Panbioizm, Allah Dostları (2001).

TRANSLATION: Kelami Dergahından Hatıralar (Carl Vett’ten, 1993).

SIMPLIFICATION: Vahdet-i Vücud (from Ferid Kam, 1991), Ateizm Aynasında Tevfik Fikret (from M.Ali Ayni, 1997).

REFERENCE: Abdurrahman Karadeniz / Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (Hece Dergisi, January 1998).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör