Nadir Devlet

Araştırmacı, Yazar

Doğum
15 Temmuz, 1944
Ölüm
21 Nisan, 2021
Eğitim
İstanbul University Faculty of Literature Department of General Turkish History
Burç

Researcher and writer (b. 15 July 1944, Mukden / Manchuria / Shenyang - d. 21April 2021, Istanbul)). He graduated from İstanbul University, Faculty of Literature, Department of General Turkish History (1971). He completed his postgraduate education at Munich Maximilian University, Institute of Turkology and the Near East between 1972 and 1974. He received his PhD at İstanbul University, Faculty of Literature, Department of General Turkish History with his thesis 1905-1917 Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917, History of the National Struggle of Russian Turks – 1976-1982).

He worked as a redactor at the Ministry of Public Education Islamic Encyclopedia between 1963- 1967 and as a dictionary research clerk at T.A.E between 1967- 71. He worked as a radio programmer at the Tatar Baskord Service of Hürriyet Radio between 1972 and 1984. He was assistant manager at Marmara University, Turkology Research and Application Center between 1986 and 1991. He was a visiting researcher at Columbia University, Department of Middle East Research in 1989-1990. He has been an academician at Marmara University, Faculty of Science and Literature, Department of History since 1984 and an assistant manager at Marmara University, Turkology Research Institute since 1991. He is a member of the Turkish History Society and the Research Institute of Turkish Culture. He speaks German, English, Tatar and Russian.

His articles have been published in the reviews Türk Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları, Emel, and M.Ü. Türklük Araştırmaları and in university reviews published in London. He won the Turkish National Culture Foundation Award in 1985 with his book Rusya Türkleri'nin Millî Mücadele Tarihi (The National Struggle History of Russian Turks).

WORKS:

STUDY-RESEARCH: Kazak ve Tatar Türkleri (Kazak and Tatar Turks, 1976), Rusya Türkleri'nin Millî Mücadele Tarihi-1905-1917 (History of the National Struggle of Russian Turks, 1985), Turkic Studies in the World and Turkey (1987), Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türklük Araştırmaları ve Türkiye (Turkic Studies in the World and Turkey, 1987), Çağdaş Türk Dünyası (The Modern Turkish World, 1989), İsmail Bey [Gaspiralı] (İsmail Bey [Gaspiralı] 1988), Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi (Great Islamic History From Past to Present,, The Kazan Turks (Tatars), Çağdaş Türkiler (Modern Turks), Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi (Great Islamic History From Past to Present, supplementary volume, 1993), Islam in Tataristan, 1917 Ekim İhtilali (1917 October Revolution, 1998).

EDITION: Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu (International Symposium of Modern Turkish Alphabets, 1992).

REFERENCE: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), Türk Tarihi uzmanı Prof. Dr. Nadir Devlet vefat etti (arkeolojikhaber.com , 30 Nisan 2021).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör