Hüseyin Nazım Paşa

Devlet Adamı, Çevirmen, Yazar

Doğum
Ölüm
08 Ocak, 1927
Eğitim
Mahrec-i Aklâm Mektebi

 Devlet adamı, yazar, çevirmen (D. 1854, İstanbul – Ö. 8 Ocak 1927, İstanbul). Bayazıt Rüştiyesini bitirdikten sonra Bayazıt Medresesinde derslere devam etti. Kıbrıs’a gitti ve orada Farsça öğrendi. İstanbul’a dönüşünde Mahrec-i Aklâmda okudu. 1873’te hukuk öğrenimi için Paris’e gönderildi. 1875’te Nafia Nezareti Tercüme Odasında görevlendirildi. Öğretmenlik, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kâtipliği, Beyoğlu mutasarrıflığı gibi görevlerde bulundu. 1897’da azledildi. Dört ay sonra Beyrut ve Suriye valiliğine atandı.

ESERLERİ:

Engizisyonun Esrârı, Aleksaniç, Sahum, Hicret (Oyun), Endülüs (Tarih).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör