Hüseyin Kâmil

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
19 Aralık, 1921
Eğitim
Mülkiye İdadîsi

 Şair ve yazar. (D. 1865, İstanbul – Ö. 19 Aralık 1921, Koşuyolu / İstanbul). Tepedelenli Ali Paşa’nın torunu. Aksaray Mahmudiye Rüştiyesinde orta, Mülkiye İdadîsinde lise tahsili gördü. Bir müddet Tanzimat Dairesi Kaleminde çalıştı. Teselya’daki arazilerini satarak geçindi. Ölümüne kadar bir işle uğraşmadı.

ESERLERİ:

DÜZYAZI: Muhaberelerimiz.

MANZUM: Vâlidem, Barbaros Hayreddin Paşa, Maşûka yahut Muhafaza-i Aşk, Bir Müteverrimenin Hissiyatı, Numûne-i Şecaat.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör