Galib Paşa

Devlet Adamı, Şair

Doğum
-
Ölüm
14 Ekim, 1876
Diğer İsimler
Abdülhalim Galib Paşa

Şair-devlet adamı (D. ?, İstanbul - Ö. 14 Ekim 1876, İstanbul). Tam adı Abdülhalim Galib Paşa. Tahsilini tamamladıktan sonra Maliye Mektubî Odası, Aydın Eyaleti Müşirliği, Marmara Voyvodalığı, Şam Postahane Kâtipliği, Viranşehir, Batum, Tırnova Kaymakamlığı, Ankara Defterdarlığı, Amasya Mutasarrıflığı gibi görevlerde bulundu. 1853’te mirmiranlık rütbesi verildi. Daha çok müstehcen şiirlerin yer aldığı dîvânı Mutayyebât-ı Türkiyye adını taşır.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör