Müslim Gür

Tasavvuf Şairi, Tasavvufçu, Tıp Doktoru, Şair

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
İstanbul Askerî Tıbbiye Okulu

Hekim, tasavvufçu şair (D. 1903, Elazığ – Ö. ?). İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. İstanbul Askerî Tıbbiye Okuluna girip teğmen rütbesiyle hekim oldu (1927). Gülhane Hastahanesinde staj yaptıktan sonra üst teğmen rütbesiyle kıta hekimliğine yükseldi. Cebeci hastahanesinde staj ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiyede daire hekimliği yaptı. Gülhâne Askeri Tıp Tatbikat Okulu Dahiliye Şubesinde üç senelik asistanlığını tamamlayıp dâhiliye hastalıkları ihtisasını vererek mütehassıs oldu. Yurdun pek çok ye­rinde askerî hastahanelerde dâhiliye mütehas­sısı olarak görev yaptı. Sarayburnu Askeri Hastahanesi Baştabibliğinde (1957) bulundu. 2. Ordu Sağlık Başkanlığını yaparken General rütbesiyle emekliye ayrıldı (1960). Gördüğü bir rüya nedeniyle (1952), Mevlâna’nın tasavvuf düşüncesine yönelerek bu yolda şiirler yazdı. Aşıklar Sultanı Yüce Mevlâna’ya Ta­savvuf Âleminden Gönül Armağanım: Bir Rü­yanın Dile Getirilmesi (1973) adlı basılı bir eseri vardır.

HAKKINDA: Veli Recai Velibeyoğlu / ÖBBŞKA (c. 1, 1975), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör