Şeyyad Hamza

Tasavvuf Şairi, Halk Ozanı, Şair

Ölüm
-
-

Tasavvuf ve halk şairi (D. ? - Ö. ?). XIII. yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır. Anadolu’da Yunus Emre’den önce ilk Türkçe şiirleri yazmış olan şairlerden biridir. Arapça ve Farsça kelimeler de kullandığı aruzla yazılmış şiirlerinin yanı sıra, hece ölçüsüyle dörtlükler halinde, tasavvuf anlayışına bağlı öğretici şiirleri vardır. Bilim dünyasına ilk defa Prof. Fuad Köprülü tarafından (1922) tanıtıldı.

Doğu Türkçesi’yle yazılmış Yusuf ve Züleyha mesnevisi ve yazmalarda bulunan on bir şiiri Dehri Dilçin tarafından bastırıldı (TDK Yayını, 1946). Ayrıca Gazneli Mahmut ile fakir bir derviş arasında geçen bir tartışmayı konu alan Hâzâ Dastân-ı Sultan Mahmud adlı bir mesnevisi vardır.

KAYNAK: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör