Sinan-ı Ümmî

Tasavvuf Şairi

Doğum
-
Ölüm
-

Tasavvuf şairi (D. ?, Elmalı / Antalya - Ö. 1664). Sinan-ı Ümmî, Halvetiye tarikatı kurucularından olup, ünlü mutasavvıf şair Niyazi-i Mısrî’nin hocalığını da yapmıştır. Asıl adı İbrahim olan bir diğer Sinan-ı Ümmî (D. ?, - Ö. 1551, İstanbul) daha vardır. Doğum yeri ihtilaflı (Bursa, Prizren, Karaman) olan Sinan-ı Ümmî’nin, Halvetiliğin Sinaniye kolunu kurduğu belirtilir. Türbesi Eyüp’te Oluklubayır semtinde, halifelerinden Nasuh Efendi’nin yaptırdığı tekkededir. Her iki şairin de Divan’ı olup, şiirleri Yunus Emre etkisinde ve tasavvufî konularda yazılmış didaktik ürünlerdir. İki yüz kadar gazelinden oluşan Divan’ı ve menkıbeleri Kâmil Erdem tarafından yayımlandı.

KAYNAK: Mustafa Tatcı / Elmalılı Ümmi Sinan Halvetî (l993), Cemal Kurnaz / Ümmî Sinan Hayatı ve Eserleri (M. Tatçı ile, 1998), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör