Hüseyin Çelik

Devlet Adamı, Edebiyat Araştırmacısı, Siyasetçi

Doğum
05 Mart, 1959
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Burç

      Akademisyen, yazar, 21., 22. ve 23. Dönem Van Milletvekili, 58. Hükümet’te Kültür Bakanı, 59. ve 60. Hükümet’te Millî Eğitim Bakanı. 5 Mart 1959, Gürpınar / Van doğumlu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Sariye'dir. Tatvan Yatılı Bölge Okulu, Alparslan Öğretmen Lisesi (1978), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1983) mezunu. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE’de 1983’te, doktorasını İstanbul Üniversitesi ile Londra Üniversitesi School of Orientalonal African Studies’te 1991’de tamamladı.

Aynı yıllarda belli aralıklarla Türkiye’de ilk siyasal muhalefet hareketi olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa’da bulundu. Yüksek lisans tezi: “Genç Kalemler Mecmuası”. Doktora tezi: “Ali Suavi ve Dönemi”. 1997’de doçent oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı (1983-99).

18 Nisan 1999 seçimlerinde DYP’den Van milletvekili seçilerek parlamentoya girdi, TBMM kâtip üyeliğine getirildi.

3 Temmuz 2001’de DYP’den istifa ederek, AK Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. TBMM’de partisi grup oluşturduktan sonra, grup başkan vekilliğine seçildi.

3 Kasım 2002 ve 22.07.2007 milletvekili genel seçimlerinde yeniden AK Parti’den Van milletvekili olarak parlamentoya girdi. 58. Hükümet’te Kültür Bakanı, 59. ve 60. Hükümet’te Millî Eğitim Bakanı olarak görev aldı.

Türk siyasi tarihi, kültürü ve edebiyatı ve güncel konularda makalelerini Türkiye Günlüğü, Dergâh, Tarih ve Toplum, Nokta dergileri ile Zaman ve Yeni Asya gazetelerinde yayımladı.

Fikri ve siyasi akımlar, Türk kültürü, siyasi tarihi ve edebiyatı ile aktüel meseleler üzerine yirmiye yakın  kitabı yayımlandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Hüseyin Çelik, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

ESERLERİ:

 

Deneme-İnceleme: Van’da Ermeni Mezalimi (1993), Ali Suavi (1993), Ali Suavi ve Dönemi (1994), Osmanlı Yanlısı İngiliz Dış İşleri Komiteleri (1994), Genç Kalemler Mecmuası Üzerinde Bir Araştırma (1995), Temizlik Doğudan Gelir (1995), Türk Dostu İngiliz Türkolog Charles Wells (1996), Türkler (1996), Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Sosyal Tenkit (1997), Şinasi (Ziyad Ebuzziya’nın yarım bıraktığı çalışma tamamlanıp, notlar eklenerek, 1997), Türkiye’de Değişim Demokrasi ve Aydınlar (2002), Bir Medeniyet Analizi - Türk Yanlısı İngilizlerin Osmanlıya Bakışı (2002), Bir Dönem Böyle Geçti (2002), Sizi Yazdım (2002), Uyan Ankara - Meclis’ten Millet Adına Makaleler (2002).

 

Çeviri: Türkler / Karakterleri, Terbiyeleri ve Müesseseleri (H. A. Munra Butler Johnstone’dan, 1996),

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), TBMM Albümü 3. Cilt 1983-2010 (2010), TBMM Albümü 24. Yasama Dönemi (tbmm.gov.tr, erişim: 16.01.2016), Hüseyin Çelik (tbmm.gov.tr, 14.06.2019), Özgeçmiş (huseyincelik.net, 14.06.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör