Süleyman Kâni İrtem

Bürokrat, Yazar

Ölüm
01 Aralık, 1945
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Bürokrat, yazar (D. 1871, Selânik – Ö. 1 Aralık 1945, İstanbul). Selânik’te Mekteb-i Feyz-i Sıbyan Rüştiyesinde (ortaokul) , Selânik İdadîsinde (lise) öğrenimi gördü. 1896’da Mülkiye Mektebinin yüksek kısmını bitirdi. Selânik’te kaymakamlık stajını tamamladı. 

Bargiri (Van) kaymakamlığına tayin edildiyse de gitmedi. Menlik (Selânik), Ustrumca, Rupçuz, Vodina (Selânik), Darıdere, Ohri ve Manastır kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1909’dan itibaren mutasarrıflığa yükseldi. Cebel-i Bereket, Kayseri, Bolu, Canik (Samsun) ve Üsküdar mutasarrıflığı yaptı. Nisan 1916’da İstanbul vali yardımcılığına, Ocak 1918’de Ankara valiliğine getirildi. 

Ağustos 1918’de İstanbul valiliğine nakledildi. Bu görevden Ocak 1919’da I. Damat Ferit Paşa hükümetince uzaklaştırıldı. 

1 Mart 1924’te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Bundan sonra resmî görev almayarak İstanbul gazete ve dergilerinde yazılar yazdı. Bir kalp krizi sonucunda öldü.

BAŞLICA ESERLERİ:

Boğazlar Meselesi (1936), Türk Kemankeşleri (1938), Meşrutiyetten Mütarekeye (2005), Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid (2005).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 24.2.2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör