Rıfkı Salim Burçak

Devlet Adamı, Tarihçi, Siyasetçi

Doğum
Eğitim
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tarihçi, siyaset ve devlet adamı. 1913, Erzurum doğumlu. Erzurum Lisesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi (1937) mezunu. Kısa bir süre Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat müdürlüğünde çalıştı. Aralık 1938’de Siyasal Bilgiler Okulu Siyasî Tarih asistanı oldu. 1947’de profesörlüğe yükseltildi. Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Partiden Erzurum milletvekili seçildi. 1951’de Gümrük ve Tekel bakanı, 1953’te Millî Eğitim bakanı oldu. 27 Mayıs 1960’ta milletvekilliği feshedildi. 27 Mayıs 1960’tan sonra Yassıada’da Yüksek Adalet Divanı tarafından yargılanarak mahkum edildi. 1963 affından yararlandı. Gazi Terbiye Enstitüsü’nde devrim tarihi öğretim üyeliğine atandı. Ayrıca, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde ve Başkent Özel Gazetecilik Okulunda siyasal tarih dersleri de verdi. 1963-66 arasında Zafer ve Haber gazetelerinde imzalı ve imzasız yazılar yazarak gazetecilik yaptı. 1966’da amme haklarının tanınması üzerine Gazi Eğitim Enstitüsü Devrim Tarihi öğretim üyeliğine atandı. Başkent Özel Gazetecilik Okulunda siyasî tarih profesörü olarak çalıştı. 1974’te emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

Türk, Rus, İngiliz Münasebetleri ve 2. Cihan Harbi’nde Türkiye’nin Durumu 1791-1941 (1946), İnönü ve Demokrasi (1954), İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası 1939-1945 (1963), On Yılın Anıları (1998).

HAKKINDA: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. V, 1968). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör