Mustafa Sâfî

Yazar, Şair

Diğer İsimler
Üsküdarlı Sâfî

Şair ve yazar (D. 1862, Yanya – Ö. 1901, Halep). Üsküdarlı Sâfî olarak da tanındı. Abdürrahim İlmî ve Köysancaklı Abdülkadir Efendi gibi bilginlerden edebî bilgiler ve Farsça öğrendi. 1880’de Üsküdar Bidayet Mahkemesinde çalışma hayatına başladı. Trablusgarp Fırka-i Askeriyesi mühimme kâtipliğine atandı. Burada dört yıl çalıştıktan sonra istifa etti ve İstanbul’a döndü. Mahmud Celâleddin Paşa’nın nedimi (sohbet arkadaşı) oldu. Bir ara Üsküdar’da attar dükkânı açtı. Hakkında yapılan ihbarlar sonucunda dükkânını kapatılarak Halep’e Mektubî Muavini (özel kalem yardımcısı) olarak gönderildi, orada öldü.

ESERLERİ:

Şi’r-i Sâfî, İslâm-ı Hazret-i Ömer, Cidâl-i Sadî bâ Müddeî.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör