Mustafa Refik

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
22 Eylül, 1913
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Eğitimci, yazar (D. 1866, İstanbul – Ö. 22 Eylül 1913, Viyana / Avusturya). Ünlü romancı Ahmet Midhat Efendi dayısıdır. Rodos Süleymaniye Medresesindeki öğreniminden sonra, İstanbul Toptaşı Askerî Rüştiyesi (ortaokul), Mülkiye Mektebi idadî (lise) ve yüksek kısımlarını bitirerek İçişleri Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. Daha sonra Eğitim Bakanlığına geçerek çeşitli okul ve liselerde yöneticilik, din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenliği yaptı. Darülmuallimat (Erkek Öğretmen Okulu) müdürü iken tedavi için gittiği Viyana’da öldü. Cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Müntehabât-ı Mustafa Refik (8 cilt, 1889-1892), Menâkıb-ı Seyyâhîn (8 cilt, 1894), Tercümân-ı Hakîkat’in Garâib Cüzdanı (1909).

ÇEVİRİ: İnsan ve Hayvanat Üzerinde Musikînin Tesiri (1892), Meş’um Çiftlik (Tiedman’dan, 1893), Hayal İçinde Hakikat yahut Bin Sene Sonra Amerika’da Bir Gazetecinin Derece-i Meşgûliyeti (Jules Verne’den, 1893), Lord Byron’ın İlk Muâşakası (Elie Forres’tan, 1893), Tunçtan Kızlar (Xavier de Montepin’den, 1893), Madam Narman’ın Hatası (Theodore Cahu’dan, 1896), Kalb-i Cerîhadâr (Jules Mary’den, 1896), Gaston’ın Muâşakası yahut Cesur Kız (Panson de Terrail’den, 1897), Bir Sırr-ı Acîb yahut Kaptanın Kızı (Wilki Kolens’ten, 1897), Rakâbet-i Âşıkâne yahut Gençleşmiş Gönül (Jean Rameau’dan, 1898), Para Kuvveti (2 cilt, X. de Montepin’den, 1898), İkizler (Albert Delpit’den, 1898), Sevda Faciaları - Para Kuvvetinin Zeyli (3 cilt, Montepin’den, 1899, 1900), Laridu’nun Sergüzeşti (Paul de Koc’tan, 1902), Çavuş Reno (Pierre Sales’ten, 1903), Matmazel Jozet (J. Rameau’dan, 1904), Tibet Dağlarında (Sven Hedin’den, 1906), Deniz Feneri (J. Verne’den, 1907), Hâlî Ada (Daniel Arnauld’dan, 1907), Puvare’nin Serveti (1909), Haramon Gönüllüleri (Alexandre Dumas’dan, 1912), Saray Entrikaları (Michel Zevaco’dan, 1912), Zümrüt Madeni (1908), Kara Değirmen Cinayeti yahut İngiltere Polisleri (2 cilt, 1895, 1896), Aşk ve Para (1892).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör