Mustafa Muhsin Teker

Eğitimci

Doğum
07 Mayıs, 1890
Ölüm
30 Ekim, 1937
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Burç

Eğitimci (D. 7 Mayıs 1890, İstanbul – Ö. 30 Ekim 1937, İstanbul). İstanbul Mahmudiye Rüştiyesi, Mercan İdadisi, Mülkiye Mektebi (1910) mezunu. Mezuniyetinin ardından eğitimcilik mesleğini seçerek; Üsküp, Kastamonu ve Edirne sultanîlerinde tarih öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1915’te Edirne Sultanisi müdürlüğünden istifa ederek mülkî amirliğe başladıysa da 1919’da yeniden eğitimciliğe dönerek, İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde öğretmenlik yaparken öldü. Türkiye Tarihi (Ahmet Hamid Ongunsu ile, 1926) adlı bir eseri vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör