Mustafa Edib

Bürokrat, Siyasetçi, Şair

Doğum
-
Ölüm
-

Bürokrat, siyaset adamı, şair (D. 1859 – Ö. ?, Kayseri ). Yozgat İptidaî (ilkokul) ve Rüştiye (ortaokul) mekteplerinde okudu. Yozgat’ta Demirli Medresesinden icazet (diploma) aldı. Tahrirat Kalemine devam etti. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık, Nablus ve İçel mutasarrıflıklarında (üst yönetici, mülki amir) bulundu. Meşrutiyet’in ilânından (1908) sonra Yozgat mebusluğuna seçildi. 1920’deki Yozgat isyanı nedeniyle zorunlu ikamete gönderildiği Kayseri’de öldü. Mecmûa-yı Eş’âr adlı bir şiir kitabı vardır.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör