Hamdi Nüzhet Çançar

Yazar

Ölüm
Eğitim
Askerî Tıbbiye
Diğer İsimler
Bedia Servet, H.N.Ç., Ha. Nun. Ça.

Yazar (D. 1890?, Saraybosna – Ö. 1957, İstan­bul). Bedia Servet takma adını, bazı yazılarında da H.N.Ç. veya Ha. Nun. Ça. gibi imzalar kullandı. İlkokulu ailesiyle beraber göç ettiği İstanbul’da, liseyi Baytar Rüştiyesinde, yüksekokulu da Askerî Tıbbiyede (1908) tamamlayarak eczacı oldu. İlk olarak Edirne Askerî Hastahanesine atandı. Buradaki görevinden az­ledilip sürgüne gönderildiği Yemen’de Fransızca öğrendi. Balkan Savaşında ve Birinci Dünya Savaşı’nda görev yaptı, Çanakka­le’deki hizmetleri dolayısıyla yüzbaşılığa yükseldi. Suriye’de 4. Ordu’da görev yaparken İngilizlere esir düştü ve Kahire’de mütareke yıllarındaki kurtuluşuna kadar üç bu­çuk yıl tutsak kaldı. Mü­badele yoluyla İstanbul’a geldi. O yıllarda Sa­bah gazetesinde mütercimlik yaptı, ardından Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Raşit Rıza’nın tiyatrosunda idare müdürlüğü, Hizmet’te yazı iş­leri müdürlüğü (1926), İstanbul’daki Darülbedayi sanatçılarının kurduğu Yeni Sahne adlı tiyatro kumpanyasının sorumlu müdürlüğü, Millî Mü­cadele’den sonra yerleştiği İzmir’de de eczacılık yaptı. İsviçre Montreux’de bir konferansa katıldı (1936).

Tiyatro yazı­ları, eleştiri ve hikâyeleri; İzmir’de Ahenk, Anadolu, Hizmet (1928 yılına kadar), bir süre çalıştığı Fikirler (1937-46) gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. İzmir’in Gülü (1926) adlı romanı tefrika edildi. 1928’den sonra Hizmet’ten idarî görevle Anadolu’ya geçti. Anadolu’da Beyler Sokağında Bir Deli (1930) ve Le Şövaliye D’eon (1930-31) adlı iki romanını ve Alexandre Zoubkoff’tan çevirdiği Asrî Kazanova’nın Hatıratı: Hayatım ve Aşk­larım adlı romanı (1930) tefrika etti.

ESERLERİ:

TELİF: İzmir Panayırı (1933).

ÇEVİRİ: Güzel Rica (Bedia Servet adıyla, Hasan Bedrettin ile, 1924), Elem Yolcuları (1926).

HAKKINDA: Ömer Faruk Huyugüzel / İzmirli Fikir ve Sanat Adamları 1850-1950 (2000), TDOE – TDE Ansiklopedisi 3 (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör