Hikmet İlaydın

Eğitimci, Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
09 Eylül, 1971
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü

 Eğitimci, araştırmacı yazar (D. 1914, Muğla - Ö. 9 Eylül 1971, Ankara). Ortaöğrenimini Muğla ve Konya’da tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü (1936) ve Yüksek Öğretmen Okulunda yaptı. Öğrenim için gittiği Almanya’dan, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine yurda döndü. Öğretmenlik mesleğine 1938’de, Gaziantep Lisesinde başladı. İzmir İnönü ve İzmir Atatürk Lisesinde öğretmenlik, Konya Lisesinde müdürlük yaptı. Millî Eğitim Bakanlığında müfettişlik (1949-51), Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği (1951-55) ile Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik (1955-56) görevlerinde bulundu. 1959’da eğitim kurumlarını incelemek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 1960-64 yılları arasında Tahran Büyükelçiliğinde kültür ve Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmalar yaptı. 1964’te Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarı oldu. 1967’de bu görevden, tedavi edilemeyen bir baş ağrısı sebebiyle emekliye ayrıldı.

Bir kısım eserleri ölümünden sonra eşi öğretmen Nihal İlaydın tarafından hazırlanarak yayımlandı. Eski Türk Edebiyatı araştırmalarıyla, özellikle Türk Edebiyatında Nazım (1951) adlı eseriyle tanınındı. Makaleleri, Türkiyat Mecmuası başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA - İNCELEME: Türk Edebiyatında Nazım (1947), Behram-ı Gür Menkıbeleri, Merkad-i Fatih’i Ziyaret (1953), Sadi: Hayatı Sanatı ve Eserleri (1954), Kerem Kasideleri (1962), “Divan”la İlgili Bazı Gözlemler Düşünceler (1962), Dehhanî’nin Şiirleri (1978), Yunus Şiirinden Günümüze Yaklaştırmalar: Korkma Ebedî Varsın (1998), Makaleler (1999).

ÇEVİRİ: Gülistan (Sadî’den, 1946), Bostan (Sadî’den, 1950).

Ayrıca çeşitli edebi eserleri ve ders kitapları vardır.

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 4, 1981), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Mustafa Şerif Onaran (Virgül, sayı:18, Nisan 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), TDOE-TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör