Nurullah Esat Sümer

Bakan, Maliyeci, Milletvekili, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
29 Eylül, 1973
-
Eğitim
Berlin Üniversitesi, Frankfurt Üniversitesi

Maliyeci, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, bakan (D. 1899, İzmir – Ö. 29 Eylül 1973). Berlin ve Frankfurt üniversitelerinde hukuk ve iktisat öğrenimi gördükten sonra Sümerbank'ın kuruluşunda görevlendirilerek dev­let hizmetine girdi. Bu kuruluşta gösterdiği başarılar nedeniyle Atatürk kendisine Sümer soyadını verdi. Bu göreve atan­madan önce Kambiyo Murakabe Heyeti Başkanlığı ve Bankalar Kon­sorsiyunu Başkanlığı yapmış ve Osmanlı borçlarını tasfiyeyle görevli heyette çalışmıştı. Ayrıca Sümerbenk Genel Müdürlüğü yaptı.

Nurullah Esat Sümer, 1939'da VI. Dönem ile VII. Ve VIII. Dönemlerde Antalya’dan ve İstanbul’dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne girdi. İkinci kez milletvekili seçilişini izleyen yıl Ma­liye Bakanlığına getirildi ve bu görevi iki yıl sürdü (1944-46). Maliye Ba­kanlığı sona erdikten sonra Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun Türkiye temsilcisi (1947-50) olarak çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarının son iki yılında da Devlet Bakanlığı yaptı.

Nurullah Esat Sümer, 1950'de siyasi hayattan çekildikten sonra on yıl ka­dar “gölgedeki adam” olarak kaldı. 1961 genel seçimlerinde Cumhuriyet Senatosu üye­liğine seçildi (1961-64) ve bu son siyasî faaliyeti oldu. Maliye Bakanlığı sırasında kazanç vergisi yerine gelir ve kurumlar vergisi düzenini kurmak suretiyle Türk maliyesine getirdiği yeni­likle ün yapmıştı. 29 Eylül 1973’te vefat etti.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974), Yurt Ansiklopedisi (6. cilt, 1982).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör