Baharzâde Feride Hanım

Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Feride

Şair, hattat (D. 1837, Kastamonu – Ö. 1903, Kastamonu). Dîvân ve halk şiiri tarzlarındaki şiirlerinde Feride mahlâsını kullandı. Şair Baharzâde Hammamî Mehmet Raşit Efendinin kızıdır. Öğrenimini Kastamonu’da tamamladı. Yedi yaşında Kur’an’ı ezberlemeye başladı ve hafız oldu. Babasından Arapça ve Farsça ile hat sanatını öğrendi. Sülüs ve nesih yazıda icâzet aldı. Nesihle epeyce Kuran-ı Kerim yazdı. Çocuk yaşlarda okumaya başladığı Şair Sümbülzade Vehbi’nin Tuhfe-i Vehbî adlı eseri, edebiyatla ilgilenmesine ve şiir yazmasına vesile oldu. Şairlerle karşılıklı şiirler söyledi. Babasının ölümünün (1878) ardından inzivaya çekildi. Şabâniyye tarikatına girerek ömrünü ibadetle geçirdi. Şiirlerini dîvân hâlinde topladığı biliniyorsa da bu divân kayıptır. Dîvânının sonradan tertiplenmiş bir nüshası Ankara Millî Kütüphanededir.

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1979), İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c.1, 1988, s. 403-405), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör