Necmeddin Şahiner

Yazar

Doğum
08 Ekim, 1943
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Yazar. 8 Ekim 1943, Gaziantep doğumlu. Urfa Lisesi (1967), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü (1972) mezunu. 1967 yılında haftalık İttihad gazetesinde başladığı yazarlığını Yeni Nesil gazetesi ve Yeni Asya Yayınlarında sürdürdü. Erenköy Güneş Lisesinde (1987-90) ve Gaziantep İlköğretim Okulunda Türkçe-edebiyat öğretmenliği yaptı.

İlk yazısı 1962 yılında Yeni Ülke (Gaziantep) gazetesinde, sonraki yıllarda makale ve röportajları Hareket (Erzurum), Zülfikar, Uhuvvet (İzmir), Yeni İstiklâl, Babıalide Sabah, İttihad, Yeni Asya, Yeni Nesil dergi ve gazetelerinde yayımlandı. Bediüzzaman Said Nursi hakkındaki geniş araştırmalarıyla tanındı. Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatıyor adlı eserinin birinci cildiyle Türkiye Millî Kültür Vakfının Teşvik Armağanını kazandı (1978). Bediüzzaman hakkında çalışmaları, İngilizce, Urduca, Hintçe, Malayca ve Arapçaya çevrilerek Amerika, İngiltere, Malezya, Irak, Mısır dahil on iki ülkede aynı alanda yapılan araştırmalara kaynak alındı. Bu konudaki kitap çalışmalarının yanı sıra, genel yayın müdürlüğünü yaptığı Köprü dergisine Bediüzzaman hakkında bir de özel sayı hazırladı (Mart, 1986).

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Nur Çocuklar (arkadaşlarıyla birlikte, 1970), Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi (1974), Bin Yıldır Yaşayanlar (1975), Mehter ve Marşları (1975), Nurs Yolu (2 cilt, 1975), Nurculuk Nedir? (1991), Bediüzzaman’dan Hapishane Mektupları (1992), Tek Başına Bir Ümmet (1992), Gaziantep’in Yok Edilen Camileri (1995), Resimlerle Bediüzzaman (1996), Belgelerle Bediüzzaman’ın Kabir Olayı (1996), Gençlik Rehberi Nasıl Yazıldı, Nasıl Karşılandı? (2002), Said Nursi Üniversitesi, Said Nursi’nin Mezarı, Hatıralarla Bediüzzaman, Bediüzaman’ı Nasıl Bilirsiniz?, Haşir Risalesi Nasıl Yazıldı, Edebi Sanatlar.

BİYOGRAFİ: Bize Hayreddinli Derler (Barbaros Hayreddin Paşa, 1972), Hak ve Hakikatin Müdafii Avukat Bekir Berk (1995), Gündüz Alp Erenlerinden Zübeyir Abi, Mütercim Asım (1995), Hasırcı Ağa (1996), Aydi Baba (1996), Şahin Bey (1998), Münif Paşa (2003).

ANKET-RÖPORTAJ: Said Nursi ve Nurculuk Hakkında Aydınlar Konuşuyor (anket, araştırma, röportaj, 2 cilt, 1976, 1986), Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi’yi Anlatıyor (6 cilt, 2. bas., 1989), Cemil Meriç’le Nur Sohbetleri, Hazret-i İsa’dan Said Nursi’ye Meşhur Bekârlar, Çağımızda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı: Bediüzzaman Said Nursî (Cemal Kutay’la).

DERLEME-YAYIMA HAZIRLAMA (BSN’den): Elhüccetüzzehra, 25. Söz.

DERLEME-YAYIMA HAZIRLAMA (Zübeyir Gündüzalp’tan): Gençliğin Elkitabı (1975), Nur Bahçesinden Çiçekler, Güzel Gören Güzel Düşünür.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör