Hayri Kaplan

Tasavvuf Tarihçisi, Çevirmen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf tarihi araştırmacısı, çevirmen. 1965, Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1988’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Anabilim Dalında yüksek lisansını “İslâm Düşünürlerine Göre Ruh ve Nefs” (1995), doktorasını “Fahruddîn er-Râzî Düşüncesinde Ruh ve Ahlâk” (2001) adlı tezleriyle tamamladı. 2000 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü.

ESERLERİ (Çeviri):

en-Necmü’s-Sâî / Veliler Sultanı Ahmed er-Rifâî (Ebu Bekr el-Ayderus’tan, 1996), İrşâdü’l-Müslimîn / Seyyid Ahmed er-Rifâî ve Nurlu Yolu (İzzüddin Ahmed el-Fârusî’den, 1999), Hulâsatü’l-İksîr / Rifâî Soy Ağacı (Ali el-Vâsıtî’den, 2001), Hallu’r-Rumuz ve Mefâtîhu’l-Künuz / Sırların Çözümü ve Hazinelerin Anahtarları (İzzüddin Abdüsselâm el-Makdisî’den, 2001), eş-Şerefu’l-Muhattem / Büyük Şeref, (Ebu’l-Kasım el-Berzencî’den, İcâbetü’d-Dâî / İsteklilere Hediyeler, Sevâdü’l-Ayneyn / Veciz Bilgiler (Abdülkerîm er-Râfiî’den, 2002.), Cilâü’s-Sadâ (Ahmed el-Lârî’den, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör