Rasim Haşmet

Yazar, Şair

Ölüm
Eğitim
İstanbul Darülfünun Hukuk Mektebi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Diğer İsimler
Rasim Hikmet

Şair ve yazar (D. 1888, Selanik / Yunanistan - Ö. 1919, İstanbul). Rasim Hikmet imzasını da kullandı. Sağlık sorunları nedeniyle ilköğrenimini özel derslerle evinde aldı. Selanik Fransız Mektebi, İstanbul Darülfünun (Üniversite) Hukuk Mektebi mezunu. Yirmili yaşlarında işçi eylemlerine katıldı. Selanik’teki Sosyalist Amele Heyet-i Müttehidesi adlı kuruluşun yayın organı olan Amele gazetesinin Türkçe bölümünü Rasim Hikmet adıyla yönetti (1909, 4 sayı). Balkan Savaşı’nda Yunanistan’ın Selanik’i işgal etmesi üzerine İstanbul’a yerleşti (1913). Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra İzmir’de ve Konya sultanilerinde (lise) felsefe dersleri okuttu (1915-17). Yeniden döndüğü İstanbul’da Gelenbevi Sultanisinde 1917’de başladığı felsefe öğretmenliği görevini sürdürürken veremden öldü.

Şiir ve yazıları, bir bölümü Selanik’te çıkan Yeni Asır, Bahçe, Genç Kalemler, Yeni Felsefe, Eşref, Musavver Eşref, Rebap, Resimli Kitap, Hale, Tenkit, Zeka dergi ve gazete-lerinde yayımlandı. 1910’da Felsefe dergisinde yayımlanan Mezahib-i İçtimaiye başlıklı yazı dizisiyle tanındı. Türkiye’nin ilk sosyalist şair ve gazetecisi kabul edilmektedir. Sosyalist edebiyatın ilk örnekleri sayılabilecek düzyazıları, şiirlerinden daha güçlü bulunmuştur.

KAYNAK: Asım Bezirci / “İlk Sosyalist Şairimiz Rasim Haşmet” (Forum, 1970), Mete Tunçay / Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 (1978), A. Cerrahoğlu, Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı (1975), S.Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (1999), TBE Ansiklopedisi (c.2, 2001), Güngör Gençay / İki Haşmet (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör