Hakkı Behiç Beyiç

Devlet Adamı, Gazeteci, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Siyaset ve devlet adamı, gazeteci (D. 1886, İstanbul – Ö. 1943, Ankara). Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1905)'yi bitirerek aynı yıl devlet hizmetine girdi. Mül­kiye müfettişliğinden sonra Bilecik ve Akkâ mutasarrıflıklarına getirilen Hakkı Behiç, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'ya ge­çerek Sivas Kongresi'ne katıldı. Denizli milletvekili olarak Bü­yük Millet Meclisi (TBMM)'nde yer aldı (1920-43). Bu arada Dışişleri (1920-21) ve Maliye bakanlıklarında (1921) bulundu. Ayrıca uzun süre gazetecilik yaptı.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör