Hagop Mıntzuri

Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Robert Kolej (Lisesi)

Yazar (D. 1886, Armutlu / İliç / Erzincan - Ö. 1978). Galata Getronagan İlkokulu, İstanbul Robert Kolej mezunu. Dönemin gazeteci ve yazarlarından Keğam Parsehyan, Zabel Esayan, Savarş Misakyan, Ardaşeş Harutyunyan ve Rupen Zartanyan’la görüşüp onlardan etkilendi. Eserleri Türkçeye Ermeniceden Silva Kuyumcuyan tarafından çevrildi. Kitapları yaşadığı dönemin çokkültürlü toplum yapısını yansıtması açısından önem taşımaktadır.

ESERLERİ:

İstanbul Anıları 1897-1940 (1993, Necdet Sakaoğlu tarafından notlarla, 1998), Armıdan Fırat’ın Öte Yanı (1998), Küği Gabri İm Meçis (Ermenice), Kapandı Kirve Kapıları (öyküler, çev.: Nurhan Büyük Kürkciyan, 2001), Atina Tuzun Var mı? (2001).

KAYNAK: Bülent Topbaş / Agop Mintzuri’nin “İstanbul Anıları” Fotoğraflarla İstanbul (Cumhuriyet Kitap, 1.4.1999), Kapandı Kirve Kapıları (Kitap Rehberi, Aralık 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör